Zmiana granic powiatów radomskiego i kozienickiego w województwie kieleckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.37.314

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1969 r.
w sprawie zmiany granic powiatów radomskiego i kozienickiego w województwie kieleckim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) i art. 5 ustawy z dnia 24 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Z osiedla Jedlnia-Letnisko w powiecie radomskim, województwie kieleckim wyłącza się obszar lasów państwowych obejmujący oddziały oznaczone nr 70-74, 88-95, 106-112 i 116-122 o powierzchni 746,04 ha i włącza się go do gromady Poświętne w powiecie kozienickim, w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.