Przystąpienie Austrii oraz Trynidadu i Tobago do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.34.291

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 listopada 1969 r.
dotyczące przystąpienia Austrii oraz Trynidadu i Tobago do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 ustęp 2 Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 9, poz. 53), zostały złożone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji przez Austrię dnia 1 października 1969 r. oraz przez Trynidad i Tobago dnia 2 października 1969 r.
Zgodnie z artykułem 6 ustęp 2 konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Austrii dnia 30 grudnia 1969 r. i w stosunku do Trynidadu i Tobago dnia 31 grudnia 1969 r.