Ratyfikacja przez Austrię i rozciągnięcie na Antyle Holenderskie przez Holandię Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 29 czerwca 1956 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.34.292

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 listopada 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Austrię i rozciągnięcia na Antyle Holenderskie przez Holandię Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87), został złożony przez Austrię dnia 16 lipca 1969 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 14 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Austrii dnia 15 sierpnia 1969 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Holandii powiadomił dnia 12 sierpnia 1969 r. Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o rozciągnięciu postanowień powyższej konwencji na Antyle Holenderskie z zastrzeżeniem do artykułu 1 konwencji zgłoszonym przez Holandię w czasie ratyfikowania wymienionej Konwencji.