Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.9.77

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 lutego 1970 r.
w sprawie przyjęcia przez Barbados Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 57 Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 14, poz. 74), złożony został dnia 7 stycznia 1970 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przyjęcia powyższej konwencji przez Barbados.