Ratyfikacja przez Bułgarię i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.10.94

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 kwietnia 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 6 Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. na czterdziestej dziewiątej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 37, poz. 263), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikacje powyższej konwencji dnia 3 października 1969 r. przez Bułgarię i dnia 4 listopada 1969 r. przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Zgodnie z artykułem 7 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Bułgarii dnia 3 października 1970 r., a w stosunku do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 4 listopada 1970 r.