Ratyfikacja przez Afganistan Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.5.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 lutego 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Afganistan Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. na trzydziestej czwartej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1955 r. Nr 38, poz. 238), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 22 sierpnia 1969 r. ratyfikację powyższej konwencji przez Afganistan.
Zgodnie z artykułem 6 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Afganistanu dnia 22 sierpnia 1970 r.