Przyjęcie przez Irlandię Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.10.96

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 kwietnia 1970 r.
w sprawie przyjęcia przez Irlandię Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem IV lit. B i artykułem XXI lit. C Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 41, poz. 187), złożony został dnia 6 stycznia 1970 r. Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dokument przyjęcia tego Statutu przez Irlandię.
Zgodnie z artykułem XXI lit. E Statutu wszedł on w życie w stosunku do Irlandii dnia 6 stycznia 1970 r.