Przystąpienie Ugandy do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.5.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 lutego 1970 r.
dotyczące przystąpienia Ugandy do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 15 Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 43, poz. 269), złożony został Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej dnia 9 stycznia 1970 r. dokument przystąpienia Ugandy do powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Ugandy dnia 9 kwietnia 1970 r.