Uczestnictwo Finlandii i Paragwaju w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.5.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 lutego 1970 r.
w sprawie uczestnictwa Finlandii i Paragwaju w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 49 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), złożony został Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1969 r. dokument ratyfikacji przez Finlandię powyższej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z artykułem 50 powyższej konwencji złożony został Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 23 grudnia 1969 r. dokument przystąpienia Paragwaju do powyższej konwencji.

Zgodnie z artykułem 51 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Finlandii dnia 8 stycznia 1970 r., a w stosunku do Paragwaju dnia 22 stycznia 1970 r.