Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.8.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 marca 1970 r.
w sprawie zmiany granic powiatów trzebnickiego i wrocławskiego w województwie wrocławskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Z powiatu trzebnickiego w województwie wrocławskim wyłącza się:
1) z gromady Łozina wieś Kłokoczyce,
2) z gromady Wisznia Mała wsie: Biskupice Widawskie, Biskupiczki, Raków Mały

i włącza się je do gromady Widawa w powiecie i województwie wrocławskim.

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.