Przystąpienie Mali do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.6.54

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 lutego 1970 r.
w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 21 Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. (Dz. U. z 1934 r. Nr 102, poz. 919), został złożony dnia 6 stycznia 1970 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Mali do powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 26 konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Mali dnia 6 kwietnia 1970 r.