Departmental acts

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2011.6.55 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie uprawnień Piotra Dudzińskiego do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2011.10.35 | uchwała z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji.

Dz.Urz.KGP.2011.6.40 | decyzja z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.41 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2011.9.49 | postanowienie z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1147/10.

Dz.Urz.ULC.2011.11.62 | komunikat z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2011.14.204 | decyzja z dnia 4 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie nadania Redakcji Wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2011.14.199 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.65 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt jednorazowy

Uchylenia decyzji Nr 3 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2010 r.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.4.23 | decyzja z dnia 30 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 450/11.

Dz.Urz.ULC.2011.11.61 | komunikat z dnia 30 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.6.22 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego.

Dz.Urz.MKiDN.2011.5.42 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw negocjacji międzynarodowych w obszarze zmian klimatu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.39 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw negocjacji międzynarodowych w obszarze zmian klimatu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.39 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Dz.Urz.KGPSP.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 443/10.

Dz.Urz.ULC.2011.11.60 | komunikat z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 929/10.

Dz.Urz.ULC.2011.11.59 | komunikat z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.14.203 | decyzja z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia izb zatrzymań.

Dz.Urz.MON.2011.14.197 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.14.205 | pełnomocnictwo z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2011.3.15 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2011.3.15 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2011.3.15 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2011.3.15 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Organizacja ochrony obiektów oraz służby ochrony w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.1.48 | decyzja z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Organizacja ochrony obiektów oraz służby ochrony w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.1.48 | decyzja z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.38 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.38 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.38 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie".

B.I.LP.2011.8/9.82 | decyzja z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2010 rok.

B.I.LP.2011.8/9.83 | decyzja z dnia 28 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie funkcji i zadań administratorów w systemie sprawozdawczym i formularzy w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.13.194 | decyzja z dnia 27 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku "Katalogu formularzy kadrowych".

Dz.Urz.MON.2011.14.202 | decyzja z dnia 27 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1054/10.

Dz.Urz.ULC.2011.11.57 | komunikat z dnia 22 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 477/07.

Dz.Urz.ULC.2011.11.58 | komunikat z dnia 22 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2011.6.24 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.13.195 | pełnomocnictwo z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Interpretacja ogólna w sprawie rozliczeń podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe.

Dz.Urz.MF.2011.6.27 | interpretacja ogólna z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt nienormatywny

Maklerzy papierów wartościowych, którzy złożyli egzamin uzupełniający.

Dz.Urz.KNF.2011.7.26 | komunikat z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie listy audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2011.11.55 | obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Połączenie jednostek budżetowych.

Dz.Urz.MON.2011.13.192 | decyzja z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Połączenie jednostek budżetowych.

Dz.Urz.MON.2011.13.192 | decyzja z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Połączenie jednostek budżetowych.

Dz.Urz.MON.2011.13.192 | decyzja z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Wpisy na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2011.7.24 | komunikat z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2011.7.25 | komunikat z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2011.7.23 | komunikat z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie do użytku Regulaminu Służby na Okrętach Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2011.13.191 | decyzja z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Dz.Urz.MI.2011.6.31 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Dz.Urz.MI.2011.6.31 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2011.13.193 | decyzja z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.63 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy