Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2012.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2012 r.

Decyzja Nr 6
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:
§  1.
Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1)
-
nr 136 o pow. 0,0774 ha,
położoną w obrębie Wysoczany, gmina Komańcza, powiat sanocki, województwo podkarpackie, wpisaną w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 864, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 7 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/167/11, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika skreśla się pozycję 864;
2)
-
nr 665/13 o pow. 0,0801 ha,
-
nr 665/14 o pow. 0,0572 ha,
powstałe z podziału działki nr 665/1 o pow. 1,5213 ha, obręb 0017 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 17-Białogard 17), gmina Białogard M., powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 31, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 7 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/168/11, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:
-
skreśla się pozycję 31,
-
po pozycji 30 dodaje się pozycję 31a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; białogardzki; Białogard M.; 0017; 665/15; 1,3840;
3)
-
nr 11/4 o pow. 1,2531 ha,
powstałą z podziału działki nr 11/1 o pow. 7,5974 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4985,
-
nr 11/2 o pow. 0,0726 ha,

wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4986,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, położone w obrębie Laskownica, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/169/11, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

-
skreśla się pozycje 4985 oraz 4986,
-
po pozycji 4984 dodaje się pozycję 4985a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Gołańcz; Laskownica; 11/3; 6,3443;
4)
-
nr 85/2 o pow. 0,9057 ha,
-
nr 85/3 o pow. 1,2331 ha,
-
nr 85/4 o pow. 0,1250 ha,
-
nr 85/5 o pow. 0,0711 ha,
będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, powstałe z podziału działki nr 85 o pow. 14,1100 ha, obręb Łopuchowo, gmina Murowana Goślina, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4089, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/170/11, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
-
skreśla się pozycję 4089,
-
po pozycji 4088 dodaje się pozycję 4089a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Murowana Goślina; Łopuchowo; 85/1; 11,7751;
5)
-
nr 783/2 o pow. 0,2201 ha,
powstałą z podziału działki nr 783 o pow. 3,0339 ha, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4093, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/171/11, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
-
skreśla się pozycję 4093,
-
po pozycji 4092a dodaje się pozycję 4093a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Murowana Goślina; Murowana Goślina; 783/1; 2,8138;
6)
-
nr 27/2 o pow. 0,1073 ha,
powstałą z podziału działki nr 27 o pow. 0,5592 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,6100 ha), obręb 0004-Golina (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Golina), gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 681, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/172/11, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
-
skreśla się pozycję 681,
-
po pozycji 680 dodaje się pozycję 681a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; jarociński; Jarocin; 0004-Golina; 27/1; 0,4519;
7)
-
nr 106/2 o pow. 0,4218 ha,
powstałą z podziału działki nr 106 o pow. 0,5000 ha, obręb Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 404, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/174/11, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:
-
skreśla się pozycję 404,
-
po pozycji 403 dodaje się pozycję 404a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; gdański; Pruszcz Gdański; Straszyn; 106/1; 0,0782;
8)
-
nr 69/4 o pow. 0,1727 ha,
położoną w obrębie 0003-Boreczek, gmina Borów, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, wpisaną w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1760, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 12 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/175/11, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika skreśla się pozycję 1760;
9)
-
nr 1/1 o pow. 0,3765 ha,
-
nr 1/2 o pow. 0,0482 ha,
powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 3,5391 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,5300 ha), obręb Olsztyn 55 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 55 Olsztyn 55), gmina Olsztyn M., powiat M. Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 372,
-
nr 339/1 o pow. 0,2924 ha,

powstałą z podziału działki nr 339 o pow. 1,4115 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,4100 ha), obręb Olsztyn 117 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 117 Olsztyn 117), gmina Olsztyn M., powiat M. Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 377,

-
nr 124/8 o pow. 0,0617 ha,
-
nr 124/9 o pow. 0,3177 ha,

powstałe z podziału działki nr 124/7 o pow. 3,6277 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,6279 ha), obręb Olsztyn 151 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 151 Olsztyn 151), gmina Olsztyn M., powiat M. Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 383,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 19 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/104/11, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

-
skreśla się pozycje 372, 377 oraz 383,
-
po pozycji 371 dodaje się pozycję 372a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; M. Olsztyn; Olsztyn M.; Olsztyn 55; 1/3; 3,1144,
-
po pozycji 376 dodaje się pozycję 377a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; M. Olsztyn; Olsztyn M.; Olsztyn 117; 339/2; 1,1191,
-
po pozycji 382 dodaje się pozycję 383a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; M. Olsztyn; Olsztyn M; Olsztyn 151; 124/10; 3,2483;
10)
-
nr 2718 o pow. 0,0616 ha,
położoną w obrębie 4 Orzegów (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Orzegów), gmina Ruda Śląska M., powiat m.Ruda Śląska, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 9050, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 19 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/176/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 9050;
11)
-
nr 1357/26 o pow. 0,0664 ha,
-
nr 1357/27 o pow. 0,0170 ha,
-
nr 1357/28 o pow. 0,2038 ha,
-
nr 1357/29 o pow. 3,1671 ha,
powstałe w wyniku scalenia i podziału działek: nr 532/3 o pow. 0,0328 ha, nr 534/2 o pow. 0,0614 ha, nr 1458 o pow. 0,2338 ha, nr 1459 o pow. 0,0698 ha, nr 1460 o pow. 0,0186 ha, nr 1461 o pow. 0,0197 ha, nr 1462 o pow. 0,0196 ha, nr 1463 o pow. 0,0065 ha, nr 1464 o pow. 0,0080 ha, nr 1465 o pow. 0,0028 ha, nr 1467 o pow. 0,0130 ha, nr 1468 o pow. 0,0025 ha, nr 1469 o pow. 0,0827 ha, nr 1470 o pow. 0,0036 ha oraz nr 1357/19 o pow. 18,5934 ha, obręb Dziedzice, gmina Czechowice-Dziedzice M., powiat bielski, województwo śląskie, wpisanych w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami: 1374, 1375, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1397, 1398, 1399, 1400 oraz 1410, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 19 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/177/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:
-
skreśla się pozycje 1374, 1375, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1397, 1398, 1399, 1400 oraz 1410,
-
po pozycji 1409 dodaje się pozycję 1410a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bielski; Czechowice-Dziedzice M.; Dziedzice; 1357/25; 0,0540,
-
po pozycji 1410a dodaje się pozycję 1410b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bielski; Czechowice-Dziedzice M.; Dziedzice; 1357/30; 15,6599;
12)
-
nr 86 o pow. 0,5400 ha,
położoną w obrębie 0006-Choczewo (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Choczewo), gmina Choczewo, powiat wejherowski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2786, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 27 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/178/11, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 2786;
13)
-
nr 53/24 o pow. 0,0499 ha,
-
nr 53/25 o pow. 1,3713 ha,
powstałe z podziału działki nr 53/21 o pow. 13,0647 ha, obręb 0001 Międzyrzecz (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0001 Międzyrzecz-1), gmina Międzyrzecz M., powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 213, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 27 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/179/11, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:
-
skreśla się pozycję 213,
-
po pozycji 212 dodaje się pozycję 213a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; międzyrzecki; Międzyrzecz M.; 0001 Międzyrzecz; 53/26; 11,6435;
14)
-
nr 1/40 o pow. 0,1931 ha,
-
nr 1/41 o pow. 0,2130 ha,
-
nr 1/42 o pow. 0,1276 ha,
powstałe z podziału działki nr 1/39 o pow. 15,6380 ha, obręb 0016, gmina M. Kielce, powiat M. Kielce, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1154, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 27 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/182/11, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:
-
skreśla się pozycję 1154,
-
po pozycji 1153 dodaje się pozycję 1154a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; M. Kielce; M. Kielce; 0016; 1/49; 0,4130,
-
po pozycji 1154a dodaje się pozycję 1154b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; M. Kielce; M. Kielce; 0016; 1/50; 0,2539,
-
po pozycji 1154b dodaje się pozycję 1154c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; M. Kielce; M. Kielce; 0016; 1/51; 14,4374;
15)
-
nr 234/2 o pow. 0,8748 ha,
powstałą z podziału działki nr 234/1 o pow. 3,9353 ha (w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1400 wpisana działka nr 234 o pow. 2,7600 ha), obręb 5 Nowa Kol. Horyszów Polski, gmina Sitno, powiat zamojski, województwo lubelskie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 27 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/183/11, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:
-
skreśla się pozycję 1400,
-
po pozycji 1399 dodaje się pozycję 1400a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; zamojski; Sitno; 5 Nowa Kol. Horyszów Polski; 234/3; 3,0605;
16)
-
nr 194/35 o pow. 0,0491 ha,
-
nr 194/36 o pow. 0,0492 ha,
-
nr 194/37 o pow. 0,1269 ha,
będące własnością Gminy Czersk, powstałe z kolejnych podziałów działki nr 194/21 o pow. 22,3111 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 22,4774 ha), obręb Czersk, gmina Czersk M., powiat chojnicki, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 273, ujęte we wnioskach Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 10 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-076/32/11 oraz Burmistrza Gminy Czersk z dnia 1 grudnia 2011 r., Nr WG-7013.9.51.2011, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:
-
skreśla się pozycję 273,
-
po pozycji 272 dodaje się pozycję 273a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; chojnicki; Czersk M.; Czersk; 194/38; 22,0859;
17)
-
nr 85/1 o pow. 0,0848 ha,
powstałą z podziału działki nr 85 o pow. 1,4000 ha, obręb Jędrzejewo, gmina Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 94, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 13 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/14/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
-
skreśla się pozycję 94,
-
po pozycji 93 dodaje się pozycję 94a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; czarnkowsko-trzcianecki; Lubasz; Jędrzejewo; 85/2; 1,3152;
18)
-
nr 1/1 o pow. 0,5885 ha,
-
nr 1/2 o pow. 0,3562 ha,
-
nr 1/3 o pow. 0,0266 ha,
-
nr 1/4 o pow. 0,2057 ha,
powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 8,8840 ha, obręb 45, gmina Radomsko M., powiat radomszczański, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2184, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 16 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/185/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:
-
skreśla się pozycję 2184,
-
po pozycji 2183 dodaje się pozycję 2184a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; radomszczański; Radomsko M.; 45; 1/5; 7,7070;
19)
-
nr 1/6 o pow. 0,1278 ha,
-
nr 1/7 o pow. 0,0251 ha,
powstałe z podziału działki nr 1/1 o pow. 3,7276 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,7269 ha), obręb 15, gmina Piotrków Trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2011, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 16 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/186/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:
-
skreśla się pozycję 2011,
-
po pozycji 2010 dodaje się pozycję 2011a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; piotrkowski; Piotrków Trybunalski M.; 15; 1/5; 3,5747;
20)
-
nr 4734/178 o pow. 0,0013 ha,
powstałą z podziału działki nr 4696/178 o pow. 2,0578 ha, obręb Łaziska Średnie, gmina Łaziska Górne, powiat mikołowski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 11655, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 16 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/189/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:
-
skreśla się pozycję 11655,
-
po pozycji 11654 dodaje się pozycję11655a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; mikołowski; Łaziska Górne; Łaziska Średnie; 4744/178; 2,0565;
21)
-
nr 373/1 o pow. 0,1156 ha,
-
nr 373/2 o pow. 0,1078 ha,
-
nr 373/3 o pow. 0,1132 ha,
-
nr 373/4 o pow. 0,7833 ha,
-
nr 373/5 o pow. 0,1530 ha,
-
nr 373/6 o pow. 0,1185 ha,
-
nr 373/7 o pow. 0,2052 ha,
-
nr 373/8 o pow. 0,0582 ha,
-
nr 373/9 o pow. 0,1274 ha,
-
nr 373/10 o pow. 0,6698 ha,
-
nr 373/11 o pow. 0,1191 ha,
-
nr 373/12 o pow. 0,2705 ha,
-
nr 373/13 o pow. 0,2344 ha,
-
nr 373/14 o pow. 0,2314 ha,
-
nr 373/15 o pow. 0,3628 ha,
-
nr 373/16 o pow. 0,2517 ha,
-
nr 373/17 o pow. 0,2270 ha,
-
nr 373/18 o pow. 0,1863 ha,
-
nr 373/19 o pow. 0,2244 ha,
-
nr 373/20 o pow. 0,0051 ha,
-
nr 373/21 o pow. 0,4700 ha,
będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, powstałe z podziału działki nr 373 o pow. 7,6579 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,5489 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6578,
-
nr 442/2 o pow. 0,0322 ha,

będącą własnością Gminy Gliwice, powstałą z podziału działki nr 442 o pow. 0,0442 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6580,

-
nr 445/2 o pow. 0,2183 ha,

będącą własnością Gminy Gliwice, powstałą z podziału działki nr 445 o pow. 0,3277 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,3184 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6581,

położone w obrębie Centrum, gmina Gliwice M., powiat m. Gliwice, województwo śląskie, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 16 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/192/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

-
skreśla się pozycje 6578, 6580 oraz 6581,
-
po pozycji 6577a dodaje się pozycję 6578a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Gliwice; Gliwice M.; Centrum; 373/22; 2,6232,
-
po pozycji 6579 dodaje się pozycję 6580a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Gliwice; Gliwice M.; Centrum; 442/1; 0,0120,
-
po pozycji 6580a dodaje się pozycję 6581a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Gliwice; Gliwice M.; Centrum; 445/1; 0,1094;
22)
-
nr 288/8 o pow. 0,0957 ha,
powstałą z podziału działki nr 288/7 o pow. 7,7557 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,7600 ha), obręb Daleszewo, gmina Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 313, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 16 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/01/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:
-
skreśla się pozycję 313,
-
po pozycji 312 dodaje się pozycję 313a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; gryfiński; Gryfino; Daleszewo; 288/9; 7,6600;
23)
-
nr 1/29 o pow. 0,0492 ha,
-
nr 1/30 o pow. 2,0306 ha,
-
nr 1/31 o pow. 0,1201 ha,
powstałe z podziału działki nr 1/28 o pow. 12,0144 ha, obręb Marciszów, gmina Marciszów, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 425, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 17 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/02/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:
-
skreśla się pozycję 425,
-
po pozycji 424 dodaje się pozycję 425a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; kamiennogórski; Marciszów; Marciszów; 1/32; 9,8145;
24)
-
nr 7/29 o pow. 0,0215 ha,
-
nr 7/30 o pow. 0,1434 ha,
-
nr 7/31 o pow. 0,2472 ha,
-
nr 7/32 o pow. 0,1073 ha,
-
nr 7/33 o pow. 0,0866 ha,
-
nr 7/34 o pow. 0,1688 ha,
-
nr 7/35 o pow. 0,2489 ha,
-
nr 7/36 o pow. 0,7162 ha,
-
nr 7/37 o pow. 0,0665 ha,
powstałe z podziału działki nr 7/19 o pow. 6,2316 ha, obręb 0007-Nowa Sarzyna (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Nowa Sarzyna), gmina Nowa Sarzyna M., powiat leżajski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 223, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 17 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/03/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:
-
skreśla się pozycję 223,
-
po pozycji 222 dodaje się pozycję 223a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; leżajski; Nowa Sarzyna M.; 0007-Nowa Sarzyna; 7/28; 4,4252;
25)
-
nr 60/1 o pow. 0,1353 ha,
-
nr 60/2 o pow. 0,4232 ha,
-
nr 60/3 o pow. 0,0113 ha,
-
nr 60/5 o pow. 0,0452 ha,
-
nr 60/6 o pow. 0,1570 ha,
-
nr 60/7 o pow. 0,0469 ha,
-
nr 60/8 o pow. 0,1052 ha,
powstałe z podziału działki nr 60 o pow. 3,1438 ha, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2031,
-
nr 59/3 o pow. 0,2017 ha,
-
nr 59/4 o pow. 0,1060 ha,
-
nr 59/5 o pow. 0,0922 ha,
-
nr 59/6 o pow. 0,7656 ha,
-
nr 59/7 o pow. 0,0864 ha,
-
nr 59/8 o pow. 0,1141 ha,
-
nr 59/9 o pow. 0,0553 ha,
-
nr 59/10 o pow. 0,0996 ha,

powstałe z podziału działki nr 59/2 o pow. 3,3266 ha, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2032,

położone w obrębie 2 (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Obręb 2), gmina Zator - miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 17 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/04/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

-
skreśla się pozycje 2031 oraz 2032,
-
po pozycji 2030 dodaje się pozycję 2031a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Zator - miasto; 2; 60/4; 0,1601,
-
po pozycji 2031a dodaje się pozycję 2031b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Zator - miasto; 2; 60/9; 2,0596,
-
po pozycji 2031b dodaje się pozycję 2032a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Zator - miasto; 2; 59/11; 1,8153;
26)
-
nr 2164/6 o pow. 0,4120 ha,
-
nr 2164/7 o pow. 0,1899 ha,
-
nr 2164/9 o pow. 0,0554 ha,
-
nr 2164/10 o pow. 0,1247 ha,
-
nr 2164/11 o pow. 0,3016 ha,
-
nr 2164/12 o pow. 0,1011 ha,
-
nr 2164/14 o pow. 0,0971 ha,
powstałe z podziału działki nr 2164/3 o pow. 2,9188 ha, obręb Krynica Zdrój, gmina Krynica - Zdrój, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1433, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/07/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:
-
skreśla się pozycję 1433,
-
po pozycji 1432 dodaje się pozycję 1433a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Krynica - Zdrój; Krynica Zdrój; 2164/5; 1,2866,
-
po pozycji 1433a dodaje się pozycję 1433b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Krynica - Zdrój; Krynica Zdrój; 2164/8; 0,0980,
-
po pozycji 1433b dodaje się pozycje 1433c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Krynica - Zdrój; Krynica Zdrój; 2164/13; 0,2524;
27)
-
nr 1/43 o pow. 0,3209 ha,
-
nr 1/44 o pow. 0,2002 ha,
-
nr 1/45 o pow. 0,0781 ha,
powstałe z podziału działki nr 1/35 o pow. 43,5624 ha, obręb nr 5 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Jarosław Obręb Nr 5), gmina Jarosław M., powiat jarosławski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 51, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/05/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:
-
skreśla się pozycję 51,
-
po pozycji 50 dodaje się pozycję 51a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jarosławski; Jarosław M.; nr 5; 1/42; 42,9632;
28)
-
nr 303/1 o pow. 0,0500 ha,
powstałą z podziału działki nr 303 o pow. 2,8000 ha, obręb Kalembina, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 970, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/06/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:
-
skreśla się pozycję 970,
-
po pozycji 969 dodaje się pozycję 970a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; strzyżowski; Wiśniowa; Kalembina; 303/2; 0,0200,
-
po pozycji 970a dodaje się pozycję 970b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; strzyżowski; Wiśniowa; Kalembina; 303/3; 2,7300;
29)
-
nr 1360/1 o pow. 0,0137 ha,
położoną w obrębie Muszyna, gmina Muszyna M., powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1484, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/08/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 1484;
30)
-
nr 3784/9 o pow. 0,0207 ha,
-
nr 3784/10 o pow. 0,8208 ha,
-
nr 3784/11 o pow. 0,2334 ha,
-
nr 3784/12 o pow. 0,2262 ha,
-
nr 3784/13 o pow. 0,4020 ha,
-
nr 3784/14 o pow. 0,0822 ha,
-
nr 3784/15 o pow. 0,0837 ha,
-
nr 3784/16 o pow. 0,0483 ha,
-
nr 3784/17 o pow. 0,0511 ha,
-
nr 3784/18 o pow. 0,0866 ha,
-
nr 3784/19 o pow. 0,0184 ha,
-
nr 3784/20 o pow. 0,1431 ha,
-
nr 3784/21 o pow. 0,0076 ha
-
nr 3784/22 o pow. 0,1013 ha,
powstałe z podziału działki nr 3784/8 o pow. 13,1241 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 13,1243 ha), obręb Nisko, gmina Nisko M., powiat niżański, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 493, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/09/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:
-
skreśla się pozycję 493,
-
po pozycji 492 dodaje się pozycję 493a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; niżański; Nisko M.; Nisko; 3784/23; 10,7987;
31)
-
nr 103/10 o pow. 0,4147 ha,
-
nr 103/11 o pow. 0,0309 ha,
-
nr 103/12 o pow. 0,4408 ha,
-
nr 103/13 o pow. 0,0555 ha,
powstałe z podziału działki nr 103/1 o pow. 6,7319 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,7400 ha), obręb Świebodzin, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2196,
-
nr 6/2 o pow. 0,0379 ha,

powstałą z podziału działki nr 6 o pow. 1,9879 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,9900 ha), obręb Woźniczna, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2206,

położone w gminie Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/10/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

-
skreśla się pozycje 2196 oraz 2206,
-
po pozycji 2195 dodaje się pozycję 2196a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Pleśna; Świebodzin; 103/9; 5,7900,
-
po pozycji 2205 dodaje się pozycję 2206a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Pleśna; Woźniczna; 6/1; 1,9500.
§  2.
Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:
1)
-
nr 5/11 o pow. 0,1026 ha,
położoną w obrębie 0019-Prostyń, gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski, województwo mazowieckie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/120/w/11, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
-
po pozycji 1582 dodaje się pozycję 1582a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; ostrowski; Małkinia Górna; 0019-Prostyń; 5/11; 0,1026;
2)
-
nr 6/5 o pow. 0,0078 ha,
położoną w obrębie 0002-Domaniewek I, gmina Ożarów Mazowiecki-Wieś, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, będącą własnością Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/123/w/11, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
-
po pozycji 2322 dodaje się pozycję 2322a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; warszawski zachodni; Ożarów Mazowiecki-Wieś; 0002-Domaniewek I; 6/5; 0,0078;
3)
-
nr 9/2 o pow. 0,0153 ha,
położoną w obrębie Nowa Piasecznica, gmina Teresin-Gmina Wiejska, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, będącą własnością Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/124/w/11, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
-
po pozycji 2146 dodaje się pozycję 2146a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; sochaczewski; Teresin-Gmina Wiejska; Nowa Piasecznica; 9/2; 0,0153;
4)
-
nr 438/1 o pow. 0,0100 ha,
położoną w obrębie 0013-Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki-Wieś, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, będącą własnością Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/125/w/11, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
-
po pozycji 2265 dodaje się pozycję 2265a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; warszawski zachodni; Ożarów Mazowiecki-Wieś; 0013-Ołtarzew; 438/1; 0,0100;
5)
-
nr 1576/129 o pow. 0,0330 ha,
położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/148/w/11, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
-
po pozycji 1455 dodaje się pozycję 1455a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; mławski; Mława; 0010 Miasto Mława; 1576/129; 0,0330;
6)
-
nr 374/13 o pow. 0,0064 ha,
położoną w obrębie Namyślin, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 13 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/187/w/11/12, w ten sposób, że w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
-
po pozycji 912 dodaje się pozycję 912a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; myśliborski; Boleszkowice; Namyślin; 374/13; 0,0064;
7)
-
nr 148/7 o pow. 0,0108 ha,
położoną w obrębie Krzywin, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 13 stycznia 2012 r., Nr KNN5g-073/188/w/11/12, w ten sposób, że w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
-
po pozycji 393 dodaje się pozycję 393a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; gryfiński; Widuchowa; Krzywin; 148/7; 0,0108.
§  3.
W celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Urząd Miasta Lublin, w związku z odnową ewidencji, w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:
-
skreśla się pozycję 1126,
-
po pozycji 1125 dodaje się pozycję 1126a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 54-Zemborzyce Górne II; 1/1; 1,7239,
-
po pozycji 1126a dodaje się pozycję 1126b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 54-Zemborzyce Górne II; 1/2; 1,1020,
-
po pozycji 1126b dodaje się pozycję 1126c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 54-Zemborzyce Górne II; 1/3; 1,2644,
-
po pozycji 1126c dodaje się pozycję 1126d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 54-Zemborzyce Górne II; 1/4; 0,9439,
-
po pozycji 1126d dodaje się pozycję 1126e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 54-Zemborzyce Górne II; 1/5; 0,6627.
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65; Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2, Nr 2, poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 8.