Departmental acts

Nadanie imienia patrona Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Dz.Urz.MON.2011.13.188 | decyzja z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Odtworzenie świadectwa.

Dz.Urz.MEN.2011.1.32 | ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.5.48 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Centralnego Systemu Ewidencyjno-Opłatowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.37 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy.

Dz.Urz.MON.2011.13.187 | decyzja z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie flagi Dowódcy Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2011.13.190 | decyzja z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii".

Dz.Urz.MON.2011.13.173 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia".

Dz.Urz.MON.2011.13.172 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.13.170 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2011.13.171 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Dz.Urz.MKiDN.2011.4.37 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Dz.Urz.MKiDN.2011.4.36 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie Regulaminu Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.Urz.MI.2011.6.30 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Plan przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.13.179 | decyzja z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.36 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.7.29 | komunikat z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.7.28 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt nienormatywny

Przepisy prawa obowiązujące na egzaminie na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2011.6.20 | komunikat z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Termin egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2011.6.18 | komunikat z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2011.6.19 | komunikat z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Wpisanie lotniska Cewice do rejestru lotnisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2011.13.180 | decyzja z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wpisanie lotniska Darłowo do rejestru lotnisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2011.13.181 | decyzja z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wpisanie lotniska Inowrocław do rejestru lotnisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2011.13.183 | decyzja z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wpisanie lotniska Łęczyca do rejestru lotnisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2011.13.184 | decyzja z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wpisanie lotniska Oksywie do rejestru lotnisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2011.13.182 | decyzja z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Dz.Urz.MEN.2011.2.36 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w New Delhi.

Dz.Urz.MEN.2011.2.34 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju.

Dz.Urz.MEN.2011.2.33 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie norm umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu w związku z realizacją zadań szkoleniowych.

Dz.Urz.MSWiA.2011.8.42 | decyzja z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.7.27 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt nienormatywny

Zdarzenie lotnicze Nr 404/07.

Dz.Urz.ULC.2011.10.51 | komunikat z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 542/10.

Dz.Urz.ULC.2011.10.48 | komunikat z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 760/09.

Dz.Urz.ULC.2011.10.49 | komunikat z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 962/09.

Dz.Urz.ULC.2011.10.50 | komunikat z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.4.18 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2011.5.47 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa na kolei w Polsce za 2009 rok".

Dz.Urz.MI.2011.6.36 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2011.20.29 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2011.20.29 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2011.20.29 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2011.20.29 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2011.4.35 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2011.4.35 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu zarządzania kryzysowego w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie składu Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru "Europejskiej Stolicy Kultury 2016".

Dz.Urz.MKiDN.2011.4.40 | decyzja z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.34 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.60 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.60 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania.

Dz.Urz.MNiSW.2011.3.60 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Wyrażanie zgody na udzielanie zamówień publicznych w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.5.47 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2011.6.32 | decyzja z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Podróże służbowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.5.45 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.3.6 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.3.7 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2011.19.26 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy