Departmental acts

Używanie symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.6.25 | decyzja z dnia 7 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zlecenie Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematów badawczych.

B.I.LP.2011.7.75 | decyzja z dnia 7 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla dowódców operacji policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2011.5.36 | decyzja z dnia 7 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Dz.Urz.KGP.2011.5.33 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie pomocy de minimis w 2011 r. na zakup sprzętu i urządzeń związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie.

Dz.Urz.ULC.2011.10.38 | decyzja z dnia 6 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie pomocy de minimis w 2011 r. na zakup sprzętu i urządzeń związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie.

Dz.Urz.ULC.2011.10.38 | decyzja z dnia 6 czerwca 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: uchwała w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2011.9.10 | uchwała z dnia 6 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

(brak tytułu).

Dz.Urz.KGSG.2011.6.28 | komunikat z dnia 3 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MI.2011.5.27 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Sposób dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.54 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2011.9.152 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.12.164 | upoważnienie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.12.165 | upoważnienie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.12.166 | upoważnienie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.12.167 | upoważnienie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.12.168 | upoważnienie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.12.169 | upoważnienie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2011.1.11 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.33 | zarządzenie z dnia 31 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.31 | zarządzenie z dnia 31 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.31 | zarządzenie z dnia 31 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.31 | zarządzenie z dnia 31 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania kodeksu dobrych praktyk w gospodarce leśnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.30 | zarządzenie z dnia 31 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Służba prasowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.12.162 | decyzja z dnia 31 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.32 | zarządzenie z dnia 31 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu specjalistycznego do Spraw Badań Własnych Uczelni.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.53 | zarządzenie z dnia 30 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie".

B.I.LP.2011.7.74 | decyzja z dnia 30 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 27 - Informatyzacja oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MSWiA.2011.8.44 | obwieszczenie z dnia 30 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.12.161 | decyzja z dnia 30 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.4.28 | zarządzenie z dnia 30 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.6.26 | komunikat z dnia 27 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Określenie podległości służbowej jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.46 | decyzja z dnia 27 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 80/09.

Dz.Urz.ULC.2011.10.45 | komunikat z dnia 27 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.12.160 | decyzja z dnia 27 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zasady organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2011.10.41 | wytyczne z dnia 26 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2011.7.35 | zarządzenie z dnia 26 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Sposób opracowywania dokumentów graficznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.6.23 | decyzja z dnia 25 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Utrata mocy decyzji nr 248/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.44 | decyzja z dnia 25 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy decyzji nr 249/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.45 | decyzja z dnia 25 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy decyzji nr 7/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.43 | decyzja z dnia 25 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 1061/09.

Dz.Urz.ULC.2011.10.42 | komunikat z dnia 25 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 351/11.

Dz.Urz.ULC.2011.10.44 | komunikat z dnia 25 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 396/10.

Dz.Urz.ULC.2011.10.43 | komunikat z dnia 25 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Varese.

Dz.Urz.MEN.2011.1.31 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia Szkole Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Dz.Urz.MRiRW.2011.10.12 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia Technikum, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Dz.Urz.MRiRW.2011.10.15 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia Technikum, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.

Dz.Urz.MRiRW.2011.10.16 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym.

Dz.Urz.ULC.2011.10.40 | wytyczne z dnia 24 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2011.6.21 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2011.6.21 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt utracił moc