Zawieszenie uprawnień do wykonywania czynności dyplomowanego biegłego księgowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1981.5.13

Akt indywidualny
Wersja od: 1 czerwca 1981 r.

KOMUNIKAT Nr 4/81
w sprawie zawieszenia uprawnień do wykonywania czynności dyplomowanego biegłego księgowego.

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały Nr 210 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski z 1973 r. Nr 37, poz. 226 i z 1975 r. Nr 31, poz. 193) zawiadamia się, że decyzją Nr 2/81 Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1981 r. zostały zawieszone uprawnienia do wykonywania czynności biegłego księgowego do dnia 9 lutego 1983 r. Józefowi Oruckiemu, zam. w Warszawie, ul. Zakrzewska 2/4 m. 42.