Official Gazette

Zm.: zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1959.66.342 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1959 r. | Akt jednorazowy

Plany kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1959.66.341 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała nr 46 z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie organizacji rynku warzywno-owocarskiego.

M.P.1959.66.338 | uchwała z dnia 12 czerwca 1959 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzorów dokumentów obowiązujących przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego.

M.P.1959.65.336 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Wstępny staż pracy absolwentów średnich i wyższych szkół rolniczych.

M.P.1959.64.330 | uchwała z dnia 16 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru pisma przydzielającego mieszkanie służbowe oraz wzór umowy najmu takiego mieszkania.

M.P.1959.63.326 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Werbunek robotników.

M.P.1959.63.323 | uchwała z dnia 2 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Podwyżka wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników.

M.P.1959.63.322 | uchwała z dnia 27 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.62.321 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.62.320 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.62.319 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na przywóz niektórych towarów z zagranicy w obrocie towarowym pozaplanowym.

M.P.1959.62.318 | zarządzenie z dnia 4 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie uspołecznionego handlu hurtowego.

M.P.1959.62.315 | uchwała z dnia 1 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie pracowników organów administracji leśnej prezydiów rad narodowych.

M.P.1959.61.312 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.61.311 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.61.310 | zarządzenie z dnia 15 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.61.309 | zarządzenie z dnia 5 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Określenie trybu i terminu zwrotu pobranych przez studentów kwot zasiłków pieniężnych zwrotnych.

M.P.1959.61.307 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Środki specjalne państwowych szkół muzycznych I stopnia oraz państwowych ognisk muzycznych.

M.P.1959.61.306 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Fundusz ryzyka handlowego w przedsiębiorstwach handlowych gospodarki uspołecznionej.

M.P.1959.61.303 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1959.60.299 | obwieszczenie z dnia 13 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.60.298 | zarządzenie z dnia 5 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Wykorzystanie środków funduszu zakładowego.

M.P.1959.60.296 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1959.59.292 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.59.291 | zarządzenie z dnia 5 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Zużycie surowców (receptury) przy produkcji pieczywa piekarniczego.

M.P.1959.59.290 | zarządzenie z dnia 11 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów.

M.P.1959.58.287 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 1959 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie z dnia 5 września 1954 r. w sprawie pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych.

M.P.1959.58.285 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 1959 r. | Akt jednorazowy

Urlopy pracownicze na kształcenie się korespondencyjne i zaoczne.

M.P.1959.58.283 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Rewizja finansowo-księgowa państwowych jednostek organizacyjnych.

M.P.1959.58.278 | uchwała z dnia 12 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania osób szkolących pracowników w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1959.57.277 | uchwała z dnia 9 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1959.57.275 | uchwała z dnia 18 czerwca 1959 r. | Akt nienormatywny

Rozszerzenie obowiązku świadczenia usług transportowych.

M.P.1959.56.274 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Postępowanie w razie wypadków lotniczych.

M.P.1959.56.273 | zarządzenie z dnia 25 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie ogumieniem do pojazdów samochodowych.

M.P.1959.56.272 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Premiowanie kierowców za zdanie opon nadających się do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowania.

M.P.1959.56.270 | uchwała z dnia 9 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb opracowywania norm dla artykułów przeznaczonych na eksport.

M.P.1959.55.267 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Sprawdzanie wartości materiału siewnego i powoływanie urzędowych próbobiorców materiałów siewnych.

M.P.1959.55.264 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Harcerstwa Polskiego.

M.P.1959.55.260 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników placówek wczasów letnich dla dzieci i młodzieży.

M.P.1959.55.258 | uchwała z dnia 6 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.54.257 | zarządzenie z dnia 5 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Lista odmian skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1956 r.

M.P.1959.53.255 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1959.53.254 | zarządzenie z dnia 5 maja 1959 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania akcji wczasów dla dzieci i młodzieży.

M.P.1959.53.253 | zarządzenie z dnia 30 maja 1959 r. | Akt utracił moc