Zmiana i ustalenie nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Monitor Polski

M.P.1968.6.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1968 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 1968 r.
w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Na podstawie art. 2 przepisów z dnia 24 października 1934 r. o istnieniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1934 r. Nr 94, poz. 850 i z 1948 r. Nr 36, poz. 251) zarządza się, co następuje:
Ustala się brzmienie i pisownię nazw następujących miejscowości i obiektów fizjograficznych:
Nazwa obowiązującaII przypadek, nazwa przymiotnikowaPowiatNazwa dotychczasowa, charakter miejscowości i obiektu
Środa Wielkopolska-dy -kiej

średzki

średzkiŚroda, miasto, siedziba Powiatowej Rady Narodowej
Mszadla Dolna-dli -nej

mszadelski

zwoleńskiwydzielone części dotychczasowych wsi Nowa Mszadla i Stara Mszadla
Kanał Kędzierzyński-łu -kiegokozielskiodnoga Kanału Gliwickiego
Siekierniak-kamrągowskiwyspa na jeziorze Bełdany
Walter-raleskiszczyt górski we wsi Jabłonki
Mienica-cymińskigórny odcinek rzeki Mieni, płynący od wsi Mienia przez wieś Cegłów w kierunku wsi Leonowa
Wydrna-ny

wydrzeński

brzozowskiWydrne, wieś
Turze Pole-rzego -la

turski

"Turzepole, wieś
Dąbrówka Starzeńska-ki -kiej

dąbrowski

"Dąbrówka, wieś
Kędzierz-rza

kędzierski

dębickiKandzierz, wieś
Czarna-nej

czarnieński

"Czarna (ad Tarnów)
ŻdżaryŻdżar

żdżarski

"Zdziary, wieś
Gumniska-nisk

gumniski

"Gumniska Fox, wieś
Połomia-mi

połomski

"Połomeja, wieś
Stara Jastrząbka-rej -ki

jastrzębski

"Jastrząbka Stara, wieś, siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej
Zasów-sowa

zasowski

"Zassów, wieś, siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej
Brzana Dolna-ny -nej

brzański

gorlickiBrzana, wieś
Brzana Górna-ny -nej

brzański

"Brzana, wieś
Regietów-towa

regietowski

"Regetów, wieś
Pogorzyna-ny

pogorski

"Pagorzyna, wieś
Wola Zaleska-li -kiej

wolski

jarosławskiZaleska Wola, wieś
Korczowa-wej

korczowieński

"Korczowe, wieś
Rożwienica-cy

rożwienicki

"Roźwienica, wieś
CzerceCzerc

czerczański

"Czercze, wieś
Nowy Glinik-wego -ka

glinicki

jasielskiGlinik Nowy, wieś
Wyszowatka-tki

wyszowacki

"Wyszowadka, wieś
Nowy Żmigród-wego -rodu

nowożmigrodzki

"Żmigród Nowy, wieś, siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej
Siedliska Żmigrodzkie-lisk -kich

siedliski

"Siedliska, wieś
Stary Żmigród-rego -rodu

starożmigrodzki

"Żmigród Stary, wieś
Siedliska Sławęcińskie-lisk -kich

siedliski

jasielskiSiedliska, wieś
Nowy Dzikowiec-wego -wca

dzikowiecki

kolbuszowskiDzikowiec Nowy, wieś
Stary Dzikowiec-rego -wca

dzikowiecki

"Dzikowiec Stary, wieś, siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej
Chyrowa-wej

chyrowski

krośnieńskiHyrowa, wieś
Bachlawa-wy

bachlawski

leskiBachlowa, wieś
Monasterzec-rca

monasterski

"Manasterzec, wieś
Chałupki Dębniańskie-pek -kich

chałupecki

leżajskiChałupki Dęblańskie, wieś
Leszczyny-czyn

leszczyński

"Laszczyny, wieś
Nowa Sarzyna-wej -ny

sarzyński

"Sarzyna, osiedle
Stara Huta-rej -ty

huciański

lubaczowskiHuta Stara, wieś
Nowy Lubliniec-wego -ńca

lubliniecki

"Lubliniec Nowy, wieś, siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej
Stary Lubliniec-rego -ńca

lubliniecki

"Lubliniec Stary, wieś
Stare Oleszyce-rych -szyc

oleszycki

"Oleszyce Stare, wieś
Nowy Dzików-wego -kowa

dzikowski

"Dzików Nowy, wieś
Stary Dzików-rego -kowa

dzikowski

"Dzików Stary, wieś, siedziba Gromadzkie Rady Narodowej
Chyki-Dębiaki-ków -ków

chykowski

mieleckiHyki-Dębiaki, wieś
Nowy Nart-wego -tu

narciański

niżańskiNart Nowy, wieś
Stary Nart-rego -tu

narciański

"Nart Stary, wieś
Stara Bircza-rej -czy

birczański

przemyskiBircza Stara, wieś
Starzawa-wy

starzawski

"Starzowa, wieś
Makowa-wej

makowski

"Makowa-Kolonia, wieś
Zalesie Żurowskie-sia -kiego

zaleski

przeworskiZalesie, wieś
Nowy Borek-wego -rku

borecki

rzeszowskiBorek Nowy, wieś
Mogielnica-cy

mogielnicki

"Mogielnice, wieś
Chmielnik Rzeszowski-ka -kiego

chmielnicki

"Chmielnik, wieś, siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej
Wólka Podleśna-ki -nej

wólecki

"Wólka pod Lasem, wieś
Wola Krecowa-li -wej

wolański

sanockiWola Krecowska, wieś
Jawornik-ka

jawornicki

strzyżowskiJawornik Niebylecki, wieś
Nowy Chodków-wego -kowa

chodkowski

tarnobrzeskiChodków Nowy, wieś
Stary Chodków-rego -kowa

chodkowski

"Chodków Stary, wieś
Brzegi Górne-gów -nych

brzeżański

ustrzyckiBerehy Górne, wieś
Ustala się brzmienie i pisownię urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w województwie rzeszowskim, objętych wykazami nazw według powiatów, ogłoszonymi przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.
W stosunkach publicznych wolno używać nazw miejscowości wymienionych w § 1 i 2 tylko w brzmieniu ustalonym niniejszym zarządzeniem.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.