Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

Monitor Polski

M.P.1968.1.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1968 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 4 stycznia 1968 r.
w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) podaje się do wiadomości, co następuje:
Wydane zostały następujące przepisy i instrukcje o narzędziach pomiarowych, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Centralnego Urzędu Jakości i Miar:
Lp.Tytuł przepisów bądź instrukcji i data ich ustanowieniaDziennik Urzędowy CUJiMData, od której przepis bądź instrukcja obowiązujeUchylone przepisy i instrukcje
nrpoz.
123456
1Przepisy o projektorach pomiarowych z dnia 18 kwietnia 1967 r.363,135/212 stycznia 1968 r.Przepisy z dnia 24 marca 1962 r. o projektorach mierniczych (Dz. Urz. GUM Nr 7, poz. 3,135/1)
2Przepisy o przepływomierzach komorowych i odmierzaczach do pomiaru objętości cieczy innych niż woda z dnia 2 maja 1967 r.373,731/21 marca 1968 r.Przepisy legalizacyjne z dnia 30 maja 1956 r. o zamkniętych przepływomierzach paliw ciekłych lub olejów mineralnych (Dz. Urz. GUM Nr 7, poz. 3,731/1) wraz z wyjaśnieniami do tych przepisów