Zatwierdzenie sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1966 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1966 r. oraz udzielenie Rządowi absolutorium za ten okres.

Monitor Polski

M.P.1968.1.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 stycznia 1968 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 20 grudnia 1967 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1966 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1966 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.

1.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdza sprawozdanie Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1966 r.
2.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdza sprawozdanie Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1966 r.
3.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - zgodnie z wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli - udziela Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia 1966 r. do 31 grudnia 1966 r.