Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1968.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1968 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 10 stycznia 1968 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
Lp.ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji i obrotu:
167/O-91020*) Obuwie powszechnego użytku.

Obuwie wyjściowe wyborowe.

Podział na gatunki

(klasyfikacja jakościowa)

30 grudnia 1967 r.1 lutego 1968 r.
267/O-91021 - Obuwie turystyczne. Podział

na gatunki (klasyfikacja

jakościowa)

30 grudnia 1967 r.1 lutego 1968 r.
367/O-91022 - Obuwie domowe i domowe

wyborowe. Podział na

gatunki (klasyfikacja

jakościowa)

30 grudnia 1967 r.1 lutego 1968 r.
467/O-91023 - Obuwie robocze. Podział na

gatunki (klasyfikacja

jakościowa)

30 grudnia 1967 r.1 lutego 1968 r.
567/O-91024 - Obuwie wyjściowe. Podział

na gatunki (klasyfikacja

jakościowa)

30 grudnia 1967 r.1 lutego 1968 r.

Normy wyżej wymienione obowiązują do dnia 31 grudnia 1969 r.

Normy wymienione w § 1 lp. 1, 2, 3, 4 i 5 zastępują normę PN-56/O-91008 "Obuwie. Klasyfikacja jakościowa gotowych wyrobów", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
1.
Ustanowiona została w dniu 2 grudnia 1967 r. zmiana do normy PN-62/C-87008 "Nawozy sztuczne. Superfosfat pylisty 17,5%", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376) - obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1968 r.
2.
Tytuł normy PN-66/A-04020 "Analiza organoleptyczna. Zasady ogólne", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84), został zmieniony na tytuł "Analiza sensoryczna. Zasady ogólne".
3.
Data obowiązywania normy PN-67/D-95023 "Słupy drewniane teleenergetyczne", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1967 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300), została zmieniona na datę 1 października 1968 r.
_________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.