§ 3. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1968.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1968 r.
§  3.
1.
Ustanowiona została w dniu 2 grudnia 1967 r. zmiana do normy PN-62/C-87008 "Nawozy sztuczne. Superfosfat pylisty 17,5%", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376) - obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1968 r.
2.
Tytuł normy PN-66/A-04020 "Analiza organoleptyczna. Zasady ogólne", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84), został zmieniony na tytuł "Analiza sensoryczna. Zasady ogólne".
3.
Data obowiązywania normy PN-67/D-95023 "Słupy drewniane teleenergetyczne", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1967 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300), została zmieniona na datę 1 października 1968 r.