§ 2. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1968.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1968 r.
§  2.
Normy wymienione w § 1 lp. 1, 2, 3, 4 i 5 zastępują normę PN-56/O-91008 "Obuwie. Klasyfikacja jakościowa gotowych wyrobów", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).