§ 1. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1968.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1968 r.
§  1.
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
Lp.ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji i obrotu:
167/O-91020*) Obuwie powszechnego użytku.

Obuwie wyjściowe wyborowe.

Podział na gatunki

(klasyfikacja jakościowa)

30 grudnia 1967 r.1 lutego 1968 r.
267/O-91021 - Obuwie turystyczne. Podział

na gatunki (klasyfikacja

jakościowa)

30 grudnia 1967 r.1 lutego 1968 r.
367/O-91022 - Obuwie domowe i domowe

wyborowe. Podział na

gatunki (klasyfikacja

jakościowa)

30 grudnia 1967 r.1 lutego 1968 r.
467/O-91023 - Obuwie robocze. Podział na

gatunki (klasyfikacja

jakościowa)

30 grudnia 1967 r.1 lutego 1968 r.
567/O-91024 - Obuwie wyjściowe. Podział

na gatunki (klasyfikacja

jakościowa)

30 grudnia 1967 r.1 lutego 1968 r.

Normy wyżej wymienione obowiązują do dnia 31 grudnia 1969 r.