Official Gazette

Branżowe warunki dostaw.

M.P.1961.80.338 | pismo okólne z dnia 11 października 1961 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie ogumieniem trakcyjnym.

M.P.1961.80.336 | zarządzenie z dnia 6 października 1961 r. | Akt utracił moc

Środki specjalne pn. "Koordynacja branżowa terenowego przemysłu kruszywa naturalnego".

M.P.1961.80.335 | zarządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Czyny społeczne oraz pomoc Państwa w ich organizowaniu i realizacji.

M.P.1961.80.333 | uchwała z dnia 20 września 1961 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w uchwale nr 274 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie normatywów cykli budowy.

M.P.1961.79.332 | obwieszczenie z dnia 11 października 1961 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka formularzami.

M.P.1961.79.330 | zarządzenie z dnia 9 października 1961 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych objętych planowaniem centralnym.

M.P.1961.79.329 | uchwała z dnia 11 października 1961 r. | Akt utracił moc

Nadawanie uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej towarów rybnych.

M.P.1961.78.328 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie organizacji transportu samochodowego.

M.P.1961.77.324 | uchwała z dnia 13 września 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.76.323 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.76.322 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.76.321 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała nr 262 z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

M.P.1961.76.320 | uchwała z dnia 18 sierpnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1961.74.315 | obwieszczenie z dnia 1 października 1961 r. | Akt utracił moc

Skrócony czas pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Komunikacji.

M.P.1961.74.313 | uchwała z dnia 13 września 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.73.311 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.73.310 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.72.306 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 17 grudnia 1949 r. o instytucjach (towarzystwach) klasyfikacyjnych.

M.P.1961.72.305 | zarządzenie z dnia 9 września 1961 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.71.302 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż.

M.P.1961.71.301 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała nr 43 z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż.

M.P.1961.71.300 | uchwała z dnia 25 sierpnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Określenie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.

M.P.1961.70.298 | uchwała z dnia 30 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1961.68.295 | obwieszczenie z dnia 1 września 1961 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na zawieranie i płatnicze wykonywanie umów przewozu osób na trasach zagranicznych.

M.P.1961.68.294 | zarządzenie z dnia 15 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1961.67.292 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1961.66.287 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Termin płatności podatku obrotowego od niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1961.66.286 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Poprawa warunków pracy urzędów stanu cywilnego.

M.P.1961.66.283 | uchwała z dnia 18 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Skrócenie czasu pracy w niektórych zakładach podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.

M.P.1961.66.282 | uchwała z dnia 18 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Warunki realizacji zadań postępu technicznego w biurach projektów.

M.P.1961.65.281 | uchwała z dnia 13 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Skrócony czas pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.

M.P.1961.65.280 | uchwała z dnia 3 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady i technika finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.

M.P.1961.64.279 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Przejściowe normy zaludnienia mieszkań w okresie 1961-1965 r.

M.P.1961.64.278 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1961.63.275 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Normatywy cykli budowy.

M.P.1961.63.270 | uchwała z dnia 13 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Realizacja przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1961.63.269 | uchwała z dnia 13 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Odpłatność za używanie broni stanowiącej własność Państwa.

M.P.1961.61.263 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie podań od obywateli przez biura gromadzkich rad narodowych.

M.P.1961.60.262 | pismo okólne z dnia 1 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb uznawania ferm drobiu za zarodowe i reprodukcyjne oraz uznawanie materiału zarodowego drobiu.

M.P.1961.60.261 | zarządzenie z dnia 19 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Bankowa kontrola dokumentów rozliczeniowych za roboty budowlano-montażowe.

M.P.1961.59.257 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1961.58.255 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1961.58.254 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady współdziałania Kolejowej Służby Zdrowia z Państwową Inspekcją Sanitarną.

M.P.1961.57.252 | zarządzenie z dnia 6 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb opracowywania, uzgadniania, ustanawiania i numeracji norm branżowych.

M.P.1961.56.249 | zarządzenie z dnia 12 maja 1961 r. | Akt utracił moc