Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

Monitor Polski

M.P.1970.14.123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 1970 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 kwietnia 1970 r.
o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. Nr 18, poz. 99) podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków ustalonym w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1969 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków (Monitor Polski z 1969 r. Nr 37, poz. 309 oraz z 1970 r. Nr 2, poz. 25) zostają wprowadzone następujące zmiany:
I.
Dodaje się następujące pozycje w części I. "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
NazwaPostaćOpakowanie
Rp. Beroxanumtabl. 0,02 g50 tabl.
Rp. Beroxanumpłyn 0,5%50 ml
Rp. Bisacodyldraż. 0,005 g30 draż.
Rp. Cloxacillin (Prostaphlin A. Syntarpen)kaps. 0,25 g
Rp. Diazepam (Relanium)tabl. 0,00220 tabl.

60 tabl.

Rp. D-Panthenoluminj. 0,05 g/1 ml10 amp. 2 ml
Rp. Mucosolvinpłyn do inhal. 20%amp. 2 ml
Rp. Oxazepamtabl. 0,01 g20 tabl.

60 tabl.

Rp. Pheneturidtabl. 0,2 g60 tabl.
II.
Skreśla się następującą pozycję w części I. "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
Lp.NazwaPostaćOpakowanie
275Rp. Calcium pantothenicuminj. 0,1 g/1 ml10 amp. 1 ml