Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1970.20.165

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 1970 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 30 czerwca 1970 r.
w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 41 ust. 4 regulaminu Sejmu - postanawia zamknąć III sesję Sejmu z dniem 30 czerwca 1970 r.