Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1970.20.153

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 lipca 1970 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 30 czerwca 1970 r.
w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Mariana Olewińskiego ze stanowiska Wiceprezesa Rady Ministrów.