Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.18.144

Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 29 maja 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres obowiązywaniaData
ustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
170/C-81004Minia ołowiana18 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
270/H-82160Aluminium do przeróbki plastycznej. Gatunki31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
370/H-82163Aluminium do przetopienia. Gatunki31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
470/H-87026Odlewnicze stopy miedzi. Gatunki31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
570/H-93202Stal walcowana. Pręty płaskie31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
670/H-93219Stal sprężynowa walcowana. Pręty płaskie na resory31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
770/M-80705Sprężyny zaworowe. Ogólne wymagania i badania27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
870/D-22122Płyty pilśniowe twarde perforowane7 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
970/G-98011Torf rolniczy7 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1070/G-98016Torf ogrodniczy7 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1170/H-18020Żelazostopy. Żelazowanad31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1270/P-81300Włókna syntetyczne. Jedwab poliestrowy bezskrętowy. Torlen6 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie obrotu:
1370/G-97031Brykiety z węgla kamiennego4 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1470/H-01702Metale nieżelazne. Wyroby. Opakowania i pakowanie31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie dokumentacji technicznej:
1570/T-02003Rezystory i kondensatory. Ciągi liczbowe dla znamionowych wartości rezystancji i pojemności7 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie opracowywania norm i dokumentacji technicznej:
1670/P-01708Tkaniny powszechnego użytku. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych25 marca 1970 r.1 października 1970 r.
w zakresie pakowania, przechowywania i transportu:
1770/A-74860Cukier. Pakowanie, przechowywanie i transport18 kwietnia 1970 r.1 października 1970 r.
1870/C-84085Siarka. Pakowanie, przechowywanie i transport4 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie badań rozjemczych:
1970/H-04026Analiza chemiczna surówki i stali. Oznaczanie zawartości azotu31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2070/H-04206Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazochrom31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie metod badań:
2170/C-04112Przetwory naftowe. Oznaczanie liczby oktanowej paliw silnikowych metodą badawczą8 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2270/C-04956Odczynniki. Oznaczanie temperatury topnienia10 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2370/C-84084Siarka. Pobieranie próbek i metody badań8 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2470/C-89066Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem2 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2570/C-89090Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie grubości2 maja 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2670/D-04232Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe i paździerzowe. Ogólne wytyczne pobierania i przygotowania próbek11 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2770/H-04939Badanie proszków metali. Analiza podsitowa sedymentacyjna31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2870/Z-04053Oznaczanie zawartości cyjanowodoru w powietrzu22 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2970/Z-04091Oznaczanie zawartości epichlorohydryny w powietrzu22 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 sierpnia 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
169/A-75100Produkty owocowe. Dżemy16 października 1969 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 403)28 kwietnia 1970 r.
263/A-88000*) Wyroby cukiernicze trwałe. Nazwy i

określenia

30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)21 kwietnia 1970 r.
363/A-88001 - Klasyfikacja30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).21 kwietnia 1970 r.
464/A-99003Wyłoby tytoniowe. Papierosy. Wspólne wymagania i badania22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)22 kwietnia 1970 r.
564/B-04270Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. Badania techniczne31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)2 maja 1970 r.
660/B-10180Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze16 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)2 maja 1970 r.
764/B-89001Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. Płytki podłogowe31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)2 maja 1970 r.
866/C-04310Koks z węgla kamiennego. Oznaczanie składu ziarnowego29 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)2 maja 1970 r.
967/D-97001Forniry. Okleiny i obłogi. Wymagania podstawowe i badania29 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)20 kwietnia 1970 r.
1068/H-74373Rurociągi i armatura. Rowki trójkątne na powierzchniach uszczelniających kołnierze. Wymiary26 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)29 kwietnia 1970 r.
1163/K-91252Tabor kolejowy. Klocki hamulcowe. Wymagania i badania techniczne1 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205)28 kwietnia 1970 r.
1264/M-54870Wodomierze śrubowe (młynkowe) z poziomą osią wirnika30 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)28 kwietnia 1970 r.
1363/M-54907Wodomierze śrubowe suchobieżne z pionową osią wirnika30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)29 kwietnia 1970 r.
1468/Z-54003Narzędzia lekarskie. Noże chirurgiczne ogólnego przeznaczenia. Wspólne wymagania i badania1 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 22, poz. 150)16 kwietnia 1970 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-59/C-81004 "Minia ołowiana", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-64/H-82160 "Aluminium. Gatunki", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).
3.
Normy wymienione w § 1 lp. 4 i 24 zastępują następujące normy:
1)
PN-60/H-87026 "Odlewnicze stopy miedzi. Klasyfikacja",
2)
PN-60/C-89066 "Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny - pierwsza dnia 20, a druga dnia 30 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-55/H-93202 "Stal walcowana konstrukcyjna węglowa pospolitej i zwykłej jakości. Pręty płaskie", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje w części dotyczącej prętów na resory normę PN-55/H-93218 "Stal walcowana konstrukcyjna stopowa i narzędziowa. Pręty płaskie. Wymiary", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-63/D-22122 "Płyty pilśniowe twarde perforowane", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-63/G-98011 "Torf rolniczy", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-66/G-98016 "Torf ogrodniczy", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN/H-18020 "Żelazostopy. Żelazowanad", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-60/G-97031 "Brykiety z węgla kamiennego", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 267).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje w części dotyczącej pakowania, przechowywania i transportu następujące normy:
1)
PN-67/C-84027 "Siarka granulowana", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 listopada 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 6, poz. 37),
2)
PN-67/C-84028 "Siarka płatkowana", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54),
3)
PN-65/C-84030 "Siarka", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173),
4)
PN-67/C-84033 "Siarka mielona", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 338).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-61/H-04026 "Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie azotu", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę PN-56/H-04206 "Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazochrom", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje w części dotyczącej pobierania próbek i metod badań następujące normy:
1)
PN-67/C-84027 "Siarka granulowana", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 listopada 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 6, poz. 37),
2)
PN-67/C-84028 "Siarka płatkowana", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54),
3)
PN-65/C-84030 "Siarka", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173),
4)
PN-67/C-84033 "Siarka mielona", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 338).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-60/C-89090 "Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie grubości", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę PN-58/Z-04053 "Szybka metoda oznaczania zawartości cyjanowodoru w powietrzu", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).
Tracą moc następuje Polskie Normy:
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
a)
PN-62/R-78002 "Konie rzeźne",
b)
PN-62/R-78302 "Bydło rzeźne"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),

c)
PN-61/R-78307 "Cielęta rzeźne", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65),
d)
PN-60/T-82140 "Urządzenia teletechniczne. Kołki gniazdowe", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235);
2)
z dniem 1 lipca 1970 r.:
a)
PN-58/B-14061 "Płytki posadzkowe lastrikowe", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),
b)
PN-61/P-82475 "Tkaniny lniane prześcieradłowe", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417),
c)
PN-62/P-82478 "Tkaniny lniane poszewkowe i poszwowe", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 stycznia 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153),
d)
PN-59/R-64806 "Kreda pastewna", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449),
e)
PN-57/Z-54076 "Narzędzia lekarskie. Klamerki do ran, typ Michel", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.