Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 77 (Wrocław II).

Monitor Polski

M.P.1970.20.152

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 lipca 1970 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 30 czerwca 1970 r.
w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 77 (Wrocław II).

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 77 Ordynacji wyborczej do Sejmu - postanawia o uzyskaniu mandatu posła na Sejm w okręgu wyborczym nr 77 (Wrocław II) przez ob. Stanisława Kulbę.