Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.19.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 11 czerwca 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres Data
obowiązywaniaustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
170/C-94165Węże gumowe hydrauliczne z wewnętrznym wzmocnieniem z drutu2 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
270/M-73258Napędy i sterowania pneumatyczne. Siłowniki pneumatyczne tłokowe. Wielkości charakterystyczne5 czerwca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie konstrukcji i produkcji:
370/M-87103*) Łożyska ślizgowe. Tuleje

dwuwarstwowe grubościenne.

Główne wymiary

22 maja 1970 r.1 stycznia 1972 r.
470/M-87104 - Panwie dwuwarstwowe

grubościenne. Główne

wymiary

22 maja 1970 r.1 stycznia 1972 r.
570/M-88527Przekładnie ślimakowe ogólnego przeznaczenia. Podstawowe parametry5 czerwca 1970 r.1 stycznia 1974 r.
1.
Data obowiązywania normy PN-69/Z-54059 "Narzędzia medyczne. Zamki kleszczyków naczyniowych. Wymiary", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 listopada 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 2, poz. 27), zmieniona została na datę 1 lipca 1971 r.
2.
Data, do której obowiązują normy:
1)
PN-67/O-91020 "*) Obuwie powszechnego użytku. Obuwie wyjściowe wyborowe. Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)",
2)
PN-67/O-91021 " - Obuwie turystyczne. Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)",
3)
PN-67/O-91022 " - Obuwie domowe i domowe wyborowe. Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)",
4)
PN-67/O-91023 " - Obuwie robocze. Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)",
5)
PN-67/O-91024 " - Obuwie wyjściowe. Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 2, poz. 15 i z 1969 r. Nr 52, poz. 419) - zmieniona została na datę 1 stycznia 1971 r.

Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):
1)
z dniem 1 stycznia 1971 r.:
a)
PN-63/B-30320 "Kamień wapienny dla przemysłu cukrowniczego", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370),
b)
PN-60/C-94138 "Wyroby gumowe. Uszczelki do słojów konserwowych typ Wecka", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334),
c)
PN-63/G-44220 "*)Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Pompy płuczkowe. Tłoczyska",
d)
PN-63/G-44221 " - - Tuleje cylindrów",
e)
PN-63/G-44222 " - - Kadłuby tłoków",
f)
PN-63/G-44303 " - - Pierścienie uszczelniające nakrywy zaworów",
g)
PN-63/G-44304 " - - Pierścienie uszczelniające nakrywy cylindrów"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77),

h)
PN-64/G-44223 " - - Gniazda",
i)
PN-64/G-44224 " - - Grzybki",
j)
PN-64/G-44302 " - - Pierścienie uszczelniające"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198),

k)
PN-61/G-57701 "Wiercenia stołowe. Korony ratunkowe", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107),
l)
PN-66/M-68013 "Prasy korbowe ramowe jednopunktowe ogólnego przeznaczenia. Płyty stołu. Główne wymiary", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326);
2)
z dniem 1 stycznia 1972 r.: PN-64/M-68031 "Prasy mimośrodowe wyciągowe stałe, przechylne i z nastawnym stołem. Płyty stołu", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).
_________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.