§ 2. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.19.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1970 r.
§  2.
1.
Data obowiązywania normy PN-69/Z-54059 "Narzędzia medyczne. Zamki kleszczyków naczyniowych. Wymiary", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 listopada 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 2, poz. 27), zmieniona została na datę 1 lipca 1971 r.
2.
Data, do której obowiązują normy:
1)
PN-67/O-91020 "*) Obuwie powszechnego użytku. Obuwie wyjściowe wyborowe. Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)",
2)
PN-67/O-91021 " - Obuwie turystyczne. Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)",
3)
PN-67/O-91022 " - Obuwie domowe i domowe wyborowe. Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)",
4)
PN-67/O-91023 " - Obuwie robocze. Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)",
5)
PN-67/O-91024 " - Obuwie wyjściowe. Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 2, poz. 15 i z 1969 r. Nr 52, poz. 419) - zmieniona została na datę 1 stycznia 1971 r.