§ 3. - Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.19.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1970 r.
§  3.
Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):
1)
z dniem 1 stycznia 1971 r.:
a)
PN-63/B-30320 "Kamień wapienny dla przemysłu cukrowniczego", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370),
b)
PN-60/C-94138 "Wyroby gumowe. Uszczelki do słojów konserwowych typ Wecka", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334),
c)
PN-63/G-44220 "*)Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Pompy płuczkowe. Tłoczyska",
d)
PN-63/G-44221 " - - Tuleje cylindrów",
e)
PN-63/G-44222 " - - Kadłuby tłoków",
f)
PN-63/G-44303 " - - Pierścienie uszczelniające nakrywy zaworów",
g)
PN-63/G-44304 " - - Pierścienie uszczelniające nakrywy cylindrów"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77),

h)
PN-64/G-44223 " - - Gniazda",
i)
PN-64/G-44224 " - - Grzybki",
j)
PN-64/G-44302 " - - Pierścienie uszczelniające"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198),

k)
PN-61/G-57701 "Wiercenia stołowe. Korony ratunkowe", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107),
l)
PN-66/M-68013 "Prasy korbowe ramowe jednopunktowe ogólnego przeznaczenia. Płyty stołu. Główne wymiary", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326);
2)
z dniem 1 stycznia 1972 r.: PN-64/M-68031 "Prasy mimośrodowe wyciągowe stałe, przechylne i z nastawnym stołem. Płyty stołu", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).