Official Gazette

Zasady współdziałania Kolejowej Służby Zdrowia z Państwową Inspekcją Sanitarną.

M.P.1961.57.252 | zarządzenie z dnia 6 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb opracowywania, uzgadniania, ustanawiania i numeracji norm branżowych.

M.P.1961.56.249 | zarządzenie z dnia 12 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Normy zamiany trzody chlewnej przyjmowanej na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

M.P.1961.55.244 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Ewidencja i przechowywanie materiałów z przeprowadzonych kontroli.

M.P.1961.55.243 | zarządzenie z dnia 10 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe wynagrodzenie sołtysów za inkaso zaległych należności finansowych od mieszkańców wsi.

M.P.1961.55.240 | zarządzenie z dnia 6 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1961.55.239 | uchwała z dnia 15 lipca 1961 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.

M.P.1961.55.238 | uchwała z dnia 15 lipca 1961 r. | Akt indywidualny

Określenie terminu podania prezydiom rad narodowych liczb ławników na kadencję 1962-1964.

M.P.1961.54.237 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Tryb opracowania i wprowadzenia technicznie uzasadnionych norm pracy w gospodarce narodowej.

M.P.1961.54.236 | uchwała z dnia 13 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady i organizacja normowania pracy.

M.P.1961.54.235 | uchwała z dnia 13 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Planowanie, kontrola i korekta funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

M.P.1961.53.233 | instrukcja z dnia 22 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

System sprawozdawczości z realizacji zadań w zakresie typizacji w budownictwie.

M.P.1961.53.231 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Projektowanie publicznych rozmownic telefonicznych w mieszkaniowym budownictwie osiedlowym.

M.P.1961.53.230 | zarządzenie z dnia 17 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady pobierania opłat oraz udzielania ulg i zwolnień za świadczenia domów małych dzieci.

M.P.1961.53.229 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady przydziału mieszkań w m.st. Warszawie w latach 1961-1965.

M.P.1961.52.227 | uchwała z dnia 4 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1961.51.226 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1961.50.222 | obwieszczenie z dnia 21 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Lista odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych w ciągu 1959 r.

M.P.1961.50.220 | obwieszczenie z dnia 29 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Odbywanie praktyki przez kandydatów na zawodowych kierowców samochodowych.

M.P.1961.50.219 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie nadmiernych ubytków spirytusu.

M.P.1961.50.218 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 1961 r. | Akt utracił moc

Stosowanie dodatkowych opustów w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe.

M.P.1961.49.217 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

M.P.1961.47.213 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 1961 r. | Akt jednorazowy

Wykaz niedeficytowych artykułów inwestycyjnych.

M.P.1961.47.211 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu przedsiębiorstwu "Polskie Koleje Państwowe".

M.P.1961.47.210 | uchwała z dnia 26 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie obowiązku świadczenia usług transportowych.

M.P.1961.46.208 | zarządzenie z dnia 22 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Zbąszynku Oddziału Urzędu Celnego w Rzepinie.

M.P.1961.45.206 | zarządzenie z dnia 19 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Obniżenie cen na roboty budowlano-montażowe.

M.P.1961.44.200 | uchwała z dnia 26 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".

M.P.1961.43.199 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Przydział i rozdzielniki oraz branżowe warunki dostaw metali nieżelaznych.

M.P.1961.43.198 | zarządzenie z dnia 10 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1961.42.196 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Warunki utrzymywania młodych buhajów.

M.P.1961.42.195 | zarządzenie z dnia 16 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1961.41.193 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przeprowadzania zmian w zakresie inwestycji związanych z gospodarką wodną na rok 1961.

M.P.1961.41.192 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 1961 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie Katalogu cen obiektów typowych - część I, tom I.

M.P.1961.40.190 | zarządzenie z dnia 9 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Eksploatacja i zarząd nieruchomościami w Polsce, stanowiącymi własność cudzoziemców dewizowych.

M.P.1961.40.187 | zarządzenie z dnia 8 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Komisji do Spraw Opakowań.

M.P.1961.40.185 | uchwała z dnia 9 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie ważności wyboru posłów na Sejm.

M.P.1961.39.183 | uchwała z dnia 18 maja 1961 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Rady Ministrów.

M.P.1961.39.182 | uchwała z dnia 18 maja 1961 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1961.39.181 | uchwała z dnia 15 maja 1961 r. | Akt indywidualny

Wybór Rady Państwa.

M.P.1961.39.180 | uchwała z dnia 15 maja 1961 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka i wicemarszałków Sejmu.

M.P.1961.39.179 | uchwała z dnia 15 maja 1961 r. | Akt indywidualny

Warunki sanitarne dla hodowli zwierząt futerkowych.

M.P.1961.38.178 | instrukcja z dnia 3 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Wysokość premii kierowców pojazdów samochodowych za oszczędność oleju napędowego.

M.P.1961.38.177 | zarządzenie z dnia 4 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.

M.P.1961.38.175 | zarządzenie z dnia 2 maja 1961 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie w roku 1961 dorocznego spisu rolnego.

M.P.1961.37.172 | uchwała z dnia 21 kwietnia 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 11 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1961.36.169 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Tryb dokonywania zmian w pokryciu finansowym inwestycji w 1961 r.

M.P.1961.36.168 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1961 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1961.36.166 | uchwała z dnia 8 maja 1961 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1961.35.165 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 1961 r. | Akt jednorazowy