Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1970.18.143

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 14 maja 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres Data
obowiązywaniaustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie produkcji i odbioru:
170/9313-04Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Rozjazdy. Wymagania i badania16 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i napraw:
270/3521-02Tabor kolejowy normalnotorowy. Parowozy. Pierścienie i sprężyny ściągające do dławnic trzonów tłokowych16 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
370/3521-11*) Tabor kolejowy. Parowozy,

Zawory zasilające

16 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie odbioru i eksploatacji:
470/6726-01 - Pojazdy trakcyjne. Piasek

do piasecznic

16 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie metod badań:
570/8931-05*) Drogi samochodowe.

Oznaczanie wskaźnika

nośności gruntu jako podłoża

nawierzchni podatnych

16 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
670/8931-06 - Pomiar ugięć nawierzchni

podatnych ugięciomierzem

belkowym

16 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
769/9561-01Ujęcia wód leczniczych. Wymagania ogólne17 czerwca 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji i metod badań:
870/9560-02Butelkowane wody lecznicze i stołowe. Wymagania podstawowe21 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej:
w zakresie czynności określonych normą:
970/3421-02Zamknięte źródła promieniowania. Metody kontroli skażeń powierzchniowych i szczelności8 kwietnia 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy:
w zakresie produkcji i obrotu:
1069/6843-02*) Szklane ozdoby choinkowe.

Wymagania i badania

8 września 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie terminologii i klasyfikacji:
1169/6843-01 - Terminologia i zasady

podziału

3 lipca 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych "Instal":
w zakresie projektowania i produkcji:
1270/8962-07*) Wentylacja. Filtry siatkowe

typu A

12 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
1370/8865-01 - Przepustnice

wielopłaszczyznowe

12 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
1470/8865-30 - Przepustnice

jednopłaszczyznowe

12 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
w zakresie produkcji:
1570/8864-04*) Centralne ogrzewanie.

Zbiorniki do kondensatu

11 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
1670/8864-11 - Naczynia wzbiorcze systemu

zamkniętego

11 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego:
w zakresie produkcji i odbioru:
1770/6715-17Kamień wapienny dla przemysłu cukrowniczego25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych "Elektromontaż":
w zakresie produkcji i obrotu:
1869/3071-01Elektroenergetyczne izolatory wsporcze wnętrzowe z żywic syntetycznych na napięcie do 1 kV. Wymagania i badania24 października 1969 r.1 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa:
w zakresie projektowania i produkcji:
1970/2031-03Agregaty grzewcze. Pompy zębate do paliwa. Ogólne wymagania i badania4 kwietnia 1970 r.1 sierpnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie produkcji i odbioru:
2069/8263-04Gitary klasyczne. Wymagania i badania techniczne1 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
2169/8263-09Gitary jazzowe. Wymagania i badania techniczne1 grudnia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych:
w zakresie produkcji:
2269/7161-16Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do konserw mięsnych w puszkach na eksport29 listopada 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszynowego Leśnictwa:
w zakresie projektowania i produkcji:
2370/1601-01Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Odchyłki warsztatowe wymiarów, kształtu i położenia23 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
2469/7371-03Zeszyty do nut11 grudnia 1969 r.1 października 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji, badań i obrotu:
2570/7312-09Celuloza siarczanowa papiernicza bielona z surowca liściastego (bukowa wiskozowa przeklasyfikowana)27 marca 1970 r.1 października 1970 r.
2670/7312-10Masa celulozowa siarczanowa bukowa wiskozowa5 marca 1970 r.1 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:
w zakresie projektowania i produkcji:
2770/2251-17*) Wymienniki ciepła

płaszczowo-rurowe z U-

rurami, Dw - 600 do 1400 mm.

Dwudrogowe wiązki rur

stalowych. Podstawowe

wielkości

9 kwietnia 1970 r.1 października 1970 r.
2870/2251-20 - Rozmieszczenie otworów w

płytach sitowych i

przegrodach

9 kwietnia 1970 r.1 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomil":
w zakresie produkcji:
2970/6613-01Uszczelki gumowe do słojów konserwowych typ Wecka10 kwietnia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
3070/6095-11Materiały pomocnicze dla górniczych środków strzałowych. Otoczki ochronne papierowe24 marca 1970 r.1 października 1970 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
3170/6095-10Środki pirotechniczne widowiskowe, sygnalizacyjne. Nabój dymny do pławki świetlno-dymnej2 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3270/6387-01Kleje nitrocelulozowe. Butalast4 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
3369/6112-22Pasty pigmentowe do farb emulsyjnych24 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
3470/6113-06Farby ftalowe modyfikowane nawierzchniowe dla okrętownictwa pokładowe21 marca 1970 r.1 października 1970 r.
3570/6113-13Podkłady ftalowe modyfikowane schnące na powietrzu przeciwrdzewne chromianowe21 marca 1970 r.1 października 1970 r.
3670/6113-42Farba ftalowa kopolimeryzowana do gruntowania styrenowana na wilgotne powierzchnie21 marca 1970 r.1 października 1970 r.
3770/6113-43Farba do gruntowania silikonowa termoodporna do 400°C szara srebrzysta21 marca 1970 r.1 października 1970 r.
3869/6114-56Lakier asfaltowy modyfikowany specjalny21 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
3969/6114-57Lakiery poliuretanowe do łodzi24 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
4069/6114-58Lakier asfaltowy modyfikowany schnący w temperaturze 200°C, czarny24 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
4170/6115-21Emalie ftalowe specjalne na metale lekkie21 marca 1970 r.l października 1970 r.
4269/6115-52Emalia ftalowa karbamidowa, specjalna schnąca w piecu półmatowa, czarna24 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
4370/6115-53Emalia ftalowa specjalna na metale lekkie aluminiowa21 marca 1970 r.1 października 1970 r.
4470/6115-54Emalie ftalowe modyfikowane dla okrętownictwa nadwodne do pierwszego malowania21 marca 1970 r.1 października 1970 r.
4570/6115-55Emalia poliwinylowa do tarcz aparatury pomiarowej biała matowa21 marca 1970 r.1 października 1970 r.
4670/6115-56Emalia silikonowa termoodporna do 400°C aluminiowa21 marca 1970 r.1 października 1970 r.
4770/6115-57Emalie chemoutwardzalne do mebli21 marca 1970 r.1 października 1970 r.
4869/6118-31Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych do łodzi24 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
w zakresie metod badań:
4969/6110-30Wyroby lakierowe. Metody badania trwałości w czasie magazynowania24 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
5070/6069-11Syntetyczne sorbenty cząsteczkowe4 kwietnia 1970 r.1 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Włókien Sztucznych:
w zakresie produkcji i obrotu:
5170/7510-02Włókna chemiczne. Układ numerów w Systemie TEX13 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie metod badań:
5270/0511-16Produkty węglopochodne. Oznaczanie składu oleju karbolowego14 marca 1970 r.1 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego "Delta":
w zakresie produkcji:
5370/2553-21Chłodnictwo. Armatura chłodnicza. Wymagania i badania16 lutego 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie produkcji:
5470/5221-08Armatura przemysłowa. Odlewy ze staliwa węglowego i stopowego. Wymagania i badania31 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Instytutu Elektrotechniki:
w zakresie produkcji:
5570/3086-13Odgromniki magnetyczno-zaworowe prądu stałego. Wymagania i badania18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji i obrotu:
5670/3693-01Wozy konne na kołach ogumionych. Rozstawy kół i nośności23 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie produkcji:
5770/3731-02Połączenia rozłączne rurociągów giętkich okrętowe. Wymagania podstawowe10 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
w zakresie produkcji:
5869/4511-04Młotki. Wymagania i badania31 grudnia 1969 r.1 stycznia 1971 r.
5969/5043-04Opakowania jednostkowe metalowe. Pudełka z zakrywką31 grudnia 1969 r.1 stycznia 1971 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
6070/0832-04*) Aluminium. Blachy

kanalikowe

9 marca 1970 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
6170/0832-07 - Folia na kondensatory

elektrolityczne

9 marca 1970 r.1 października 1970 r.
6270/0885-05Stopy aluminium - magnes. Proszek mielony9 marca 1970 r.1 lipca 1970 r.
w zakresie produkcji i metod badań:
6370/6191-58Odczynniki. Tlenek cynkowy9 marca 1970 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
6470/3610-05Odlewy z żeliwa szarego dla przemysłu motoryzacyjnego. Wymagania ogólne i badania16 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
6570/3611-06*) Pojazdy samochodowe i

przyczepy. Złącza przewodów

powietrznego układu

hamulcowego. Złącza

kompletne

20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6670/3611-07 - - Nakrętki łączników20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6770/3611-08 - - Nakrętki niskie20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6870/3611-09 - - Uszczelki pierścieniowe20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
6970/3611-10 - - Pierścienie oporowe20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7070/3611-11 - - Pierścienie zacinające20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7170/3611-12 - - Wymagania i badania20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7270/3611-13 - - Końcówki przewodu

elastycznego

20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7370/3611-14 - - Łączniki proste20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7470/3611-15 - - Łączniki trójdrożne20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7570/3611-16 - - Łączniki kolankowe20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7670/3611-17 - - Łączniki czterodrożne20 stycznia 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7769/3612-02Pojazdy samochodowe. Tłumiki wydechu. Wymagania i badania3 stycznia 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
7870/3615-10Badania samochodów i przyczep. Badania przebiegowe16 lutego 1970 r.1 października 1970 r.
w zakresie metod badań:
7969/3612-04Samochody. Wały napędowe. Metody badań11 listopada 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8070/3615-01Badania samochodów i przyczep. Ogólne zasady21 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych:
w zakresie produkcji:
8169/1831-09Maszyny włókiennicze. Gniazda i elementy mocowania obrączek31 grudnia 1969 r.1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Sportowego:
w zakresie produkcji:
8269/8442-12Poprzeczki do skoków22 listopada 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8369/8442-13Sprzęt sportowy lekkoatletyczny. Dyski22 listopada 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8469/8442-14Płotek lekkoatletyczny uniwersalny22 listopada 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8569/8442-15Stojak do tenisa stołowego22 listopada 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
8669/8445-01Dętki lateksowe do piłek sportowych22 listopada 1969 r.dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego:
w zakresie produkcji:
8770/5511-05Średnice, grubości, fazki soczewek i płytek szklanych okrągłych18 marca 1970 r.1 października 1970 r.
w zakresie metod badań:
8870/5520-02Sprawdziany szklane do sprawdzania kulistych i płaskich powierzchni elementów optycznych13 marca 1970 r.1 października 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
w zakresie produkcji:
8970/5993-36*) Protezy i aparaty. Kostki do

stóp ze styrogumu.

16 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9070/5993-38 - Stopy ze styrogumu16 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie metod badań:
9170/5993-37 - Stopy ze styrogumu.

Wymagania i badania

16 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 sierpnia 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData
ustanowienia normyustanowienia zmian
12345
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
169/0432-03Obudowa górnicza metalowa. Stojaki cierne. Główne parametry15 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 334)2 marca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
269/6193-10*) Odzcynniki.

Sześciometylenoczteroamina

27 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 334)15 marca 1970 r.
369/6193-11 - Kwas octowy27 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 334)15 marca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
468/6763-06*) Materiały ogniotrwałe.

Żeliwiaki. Wymiary oraz

własności wyrobów i mas

2 lutego 1968 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 326)3 kwietnia 1970 r.
568/6765-17 - Własności wyrobów dla

pieców obrotowych do

otrzymywania żelgrudy

29 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 37, poz. 269)3 kwietnia 1970 r.
668/6765-18 - Wyroby do pieców

elektrycznych oporowych.

Wymagania

25 listopada 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 15, poz. 122)3 kwietnia 1970 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
766/0828-01Miedź i stopy miedzi. Wałki i tuleje wyciskane19 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159)9 marca 1970 r.
864/6046-02Glejta ołowiana16 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 207)9 marca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
968/0601-04Badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych. Wykrywanie wad wzdłużnych w rurach stalowych bez szwu30 września 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 57)31 grudnia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego:
1066/7149-03Meble koszarowe. Taboret koszarowy. Wymagania i badania5 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89)20 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
1169/7351-24Opakowania transportowe tekturowe. Pudła do eksportu jaj9 stycznia 1969 r. (Monitor Polski Nr 15, poz. 122)19 marca 1970 r.
1265/7383-07Bruliony8 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386)28 marca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego:
1364/8122-07*) Produkty warzywne. Szczaw

konserwowy

8 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 85, poz. 403)16 marca 1970 r.
1467/8124-05 - Sałatki9 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)10 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
1563/8015-01Wędliny i wyroby wędliniarskie. Proces produkcyjny23 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300)11 lutego 1970 r.
1663/8015-02Wędliny i wyroby wędliniarskie4 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300)11 lutego 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
1767/8022-04Ryby świeże i mrożone. Filety22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73)18 marca 1970 r.
1867/8027-03Konserwy rybne. Wymagania jakościowe15 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247)26 marca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego:
1963/5944-02Sprzęt medyczny. Lampa bezcieniowa jednoogniskowa, statywowa26 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 357)10 kwietnia 1970 r.
2.
Data obowiązywania normy BN-70/9117-01 "Materiał siewny. Nasiona roślin kwiaciarskich", ustanowionej przez Ministra Rolnictwa dnia 20 stycznia 1970 r. (Monitor Polski Nr 9, poz. 81), zmieniona została w dniu 16 kwietnia 1970 r. na datę 1 lipca 1970 r.
3.
Data obowiązywania normy BN-69/6193-12 "Odczynniki. Gliceryna", ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej dnia 13 listopada 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 9, poz. 81), zmieniona została w dniu 8 kwietnia 1970 r. na datę 1 października 1970 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę BN-65/9313-04 "Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Rozjazdy. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 10 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje następujące normy:
1)
BN-62/3521-02 "*) Tabor kolejowy. Parowozy. Pierścienie do dławnic trzonów tłokowych",
2)
BN-62/3521-03 "- - Odlewy na pierścienie uszczelniające do dławnic trzonów tłokowych. Warunki techniczne"

- ustanowione przez Ministra Komunikacji dnia 30 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375),

3)
BN-66/9312-15 "Tabor kolejowy normalnotorowy. Parowozy. Pierścienie i sprężyny ściągające do dławnic trzonów tłokowych", ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 3 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116).
3.
Norma wymieniana w § 1 lp. 3 zastępuje normę BN-64/9312-04 "Tabor kolejowy. Parowozy. Zawory zasilające", ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 24 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 88).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę BN-62/6726-01 "Piasek do piasecznic pojazdów trakcyjnych", ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę BN-66/3421-02 "Zamknięte źródła promieniowania. Metody kontroli skażeń powierzchniowych i sprawdzania szczelności", ustanowioną przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej dnia 7 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę BN-63/8864-04 "Centralne ogrzewanie. Zbiorniki do kondensatu", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 78).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę BN-64/8864-11 "Centralne ogrzewanie. Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych dnia 18 listopada 1864 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę BN-63/8263-04 "Gitary popularne. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 20 lipca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 50, poz. 245).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę BN-65/8263-09 "Gitary jazzowe typu popularnego. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego dnia 1 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:
1)
BN-65/7161-16 "Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do konserw mięsnych w puszkach", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych dnia 30 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 21, poz. 116),
2)
BN-67/7161-35 "Opakowania transportowe drewniane. Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do smalcu", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych dnia 29 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175).
11.
Normy wymienione w § 1 lp. 34 i 35 zastępują następujące normy:
1)
BN-64/6113-06 "Farba olejna pokładowa",
2)
BN-64/6113-13 "Farba syntetyczna do gruntowania schnąca na powietrzu S-203"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 2 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 207).

12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 41 zastępuje normę BN-64/6115-21 "Emalie pentaftalowe lotnicze", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 30 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę BN-63/6113-09 "Podkład nadwodny", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 30 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 109).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę BN-64/3086-13 "Odgromniki trakcyjne zaworowe prądu stałego. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Ministra Przemysłu Ciężkiego dnia 14 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 382).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje normę BN-67/3693-01 "Wozy konne ogumione. Zestawy kołowe. Wielkości podstawowe", ustanowioną przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych dnia 17 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 142).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę BN-62/3731-02 "Rurociągi okrętowe giętkie. Połączenia rozłączne. Wymagania podstawowe", ustanowioną przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 22 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375).
17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje normę BN-63/0832-04 "Aluminium. Blachy kanalikowe na wymienniki cieplne", ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 7 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 430).
18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę BN-65/3617-04 "Pojazdy samochodowe i przyczepy. Złącza przewodów powietrznego układu hamulcowego", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 29 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 289).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę BN-67/3615-01 "Badania samochodów i przyczep. Ogólne zasady", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 6 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 86 zastępuje normę BN-63/6663-01 "Dętki lateksowe do piłek sportowych", ustanowioną przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki dnia 1 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 430).
Tracą moc następujące normy branżowe (BN):
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
a)
BN-62/6765-01 "Materiały ogniotrwałe. Piece emalierskie. Własności wyrobów", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych dnia 6 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 424),
b)
BN-64/1821-02 "Maszyny włókiennicze. Rozluźniarki poziome AM5 i AM6. Warunki techniczne", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych dnia 5 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 109),
c)
BN-66/1831-06 "Maszyny przędzalni. Zgrzeblarka pokrywkowa CZ66-10. Wymagania i badania techniczne", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych dnia 15 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336);
2)
z dniem 1 stycznia 1971 r.:
a)
BN-62/7537-01 "Tkaniny techniczne bawełniane. Tkanina przenośnikowa do snopowiązałek", ustanowiona przez Ministra Przemysłu Lekkiego dnia 17 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 15, poz. 92),
b)
BN-64/1530-01 "Maszyny do obróbki plastycznej metali. Ogólne wymagania i badania techniczne", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi dnia 8 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 382).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.