Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

Monitor Polski

M.P.1970.24.199

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 lipca 1970 r.
o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. Nr 18, poz. 99) podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków ustalonym w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1969 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków (Monitor Polski z 1969 r. Nr 37, poz. 309 oraz z 1970 r. Nr 2, poz. 25 i Nr 14, poz. 123) zostają wprowadzone następujące zmiany
I. Dodaje się następujące pozycje w części I "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
NazwaPostaćOpakowanie
Rp. Acidum nalidixicum

(Negram, Nevigramon)

kaps. 0,5 g56 kaps.
Rp. Cloxacillin

(Prostaphlin A)

inj. 0,25 gfiol. z suchą subst.
Rp. Cortinefftabl. 0,1 mg20 tabl.
Rp. Cyclophosphamiddraż. 0,05 g50 draż.
Rp. Cyclophosphamidinj. 0,1 gfiol. z suchą subst.
Rp. Cyclophosphamidinj. 0,2 gfiol. z suchą subst.
Rp. Digoxininj. 0,5 mg/2 ml5 amp. 2 ml
Rp. Erythromycinuminj. doż. 0,3 gfiol. z suchą subst.
Rp. Insulinum lenteinj. 80 j/1 mlfiol. 10 ml
Rp. Insulinum ultralenteinj. 80 j/1 mlfiol. 10 ml
Rp. Methyldopa

(Aldomet, Dopegyt)

tabl. 0,25 g25 tabl.
Rp. Metindol

(Indometacinum)

kaps. 0,025 g30 kaps.
Rp. Polcortolon

(Triamcinolon)

tabl. 0,001 g20 tab.
Rp. Polcortolon

(Triamcinolon)

tabl. 0,004 g20 tabl.
Rp. Prenylamindraż. 0,03 g30 draż.
Rp. Propranololtabl. 0,04 g50 tabl.
Rp. Propranolol

(Inderal)

inj. 0,001 g/1 mlamp. 1 ml
Rp. Pyrogeninj. doż.20 amp.:
5 amp. 6 gamma
5 amp. 12 gamma
5 amp. 24 gamma
5 amp. 48 gamma
Rp. Spironolacton

(Aldacton A)

tabl. 0,025 g20 tabl.
Rp. Synalar-Chinoform

(Synalar – C)

maść15 g
Rp. Trometamolum

(Trisaminol)

płynfl. 250 ml
Vitastolsyrop200 g

II. Skreśla się następujące pozycje w części I "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":

Lp.NazwaPostaćOpakowanie
239Bolus albasubst.
1248Rp. Retasulfintabl. 0,5 g10 tabl.