Odwołanie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Monitor Polski

M.P.1970.20.154

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 lipca 1970 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 30 czerwca 1970 r.
w sprawie odwołania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Romana Gesinga ze stanowiska Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.