Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1970.20.159

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 lipca 1970 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 30 czerwca 1970 r.
w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Stanisława Kociołka na stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów.