Official Gazette

Zasady inwentaryzacji produkcji budowlano-montażowej w toku.

M.P.1962.3.9 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1962.2.8 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Normy zaników spirytusu w gorzelniach rolniczych.

M.P.1962.2.7 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Rozliczanie udziałów budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego na rok 1962.

M.P.1962.2.5 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej.

M.P.1962.2.4 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Terminy oddawania inwestycji do użytku w planie inwestycyjnym na 1962 r.

M.P.1962.2.3 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1962.1.2 | obwieszczenie z dnia 1 stycznia 1962 r. | Akt utracił moc

Zasady obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia.

M.P.1962.1.1 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Narodowy Plan Gospodarczy na 1962 r.

M.P.1961.99.418 | uchwała z dnia 22 grudnia 1961 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1961.98.417 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Wyjazdy krajowe i zagraniczne finansowane przez przedsiębiorstwa.

M.P.1961.98.416 | pismo okólne z dnia 15 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Ustalanie wynagrodzeń i dokonywanie rozliczeń za prace geologiczne.

M.P.1961.98.415 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Ryczałtowe wynagrodzenie lekarzy za wykonywanie wizyt domowych u obłożnie chorych.

M.P.1961.98.414 | zarządzenie z dnia 30 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1962 r.

M.P.1961.98.410 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Rozwój produkcji wyrobów oznaczanych znakiem jakości.

M.P.1961.98.409 | uchwała z dnia 11 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Obsługa prawna przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych.

M.P.1961.96.406 | uchwała z dnia 13 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

M.P.1961.95.404 | zarządzenie z dnia 31 października 1961 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zjednoczeń objętych planowaniem centralnym.

M.P.1961.95.403 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Wytyczne w sprawie zadań, zakresu działania i struktury organizacyjnej służby normowania pracy.

M.P.1961.94.402 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Opłaty związane z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.

M.P.1961.93.398 | zarządzenie z dnia 18 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Nadzór techniczny nad utrzymaniem kolei użytku niepublicznego i bezpieczeństwa ruchu na tych kolejach.

M.P.1961.93.397 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Instrukcja dotycząca trybu opracowywania zapotrzebowań i rozdzielników pojazdów samochodowych.

M.P.1961.92.396 | zarządzenie z dnia 4 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi" oraz dokumentu stwierdzającego jej nadanie.

M.P.1961.92.395 | zarządzenie z dnia 11 października 1961 r. | Akt utracił moc

Dowóz przesyłek drobnych do stacji kolejowych.

M.P.1961.92.393 | uchwała z dnia 17 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Rozdzielnictwo pojazdów samochodowych.

M.P.1961.92.392 | uchwała z dnia 27 października 1961 r. | Akt utracił moc

Dopuszczenie niektórych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych do obrotu poza aptekami.

M.P.1961.91.390 | zarządzenie z dnia 4 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.91.388 | zarządzenie z dnia 21 października 1961 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen wykupu materiału hodowlanego odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych.

M.P.1961.91.387 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Rejestr organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.

M.P.1961.91.384 | uchwała z dnia 25 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Określenie obowiązków prezydiów rad narodowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

M.P.1961.91.383 | uchwała z dnia 17 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1961.90.382 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Prace typizacyjne w budownictwie.

M.P.1961.90.381 | pismo okólne z dnia 25 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1961.89.379 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Urzędowe pobieranie próbek materiału siewnego oraz opłaty za tę czynność.

M.P.1961.89.378 | zarządzenie z dnia 13 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Organizacja i działalność służby informacji technicznej i ekonomicznej.

M.P.1961.88.377 | zarządzenie z dnia 16 października 1961 r. | Akt utracił moc

Obowiązek utrzymywania aparatów i narzędzi pomocniczych do ochrony roślin w stanie zdatnym do użytku.

M.P.1961.88.375 | zarządzenie z dnia 30 października 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.87.373 | zarządzenie z dnia 21 października 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.87.372 | zarządzenie z dnia 21 października 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.87.371 | zarządzenie z dnia 21 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia gospodarstwa leśnego.

M.P.1961.86.368 | zarządzenie z dnia 31 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zawieranie umów najmu lub dzierżawy lokali, budynków i terenów pod budowę z cudzoziemcami dewizowymi w kraju.

M.P.1961.86.367 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1961.85.362 | zarządzenie z dnia 21 października 1961 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.85.361 | zarządzenie z dnia 21 października 1961 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1961.84.355 | obwieszczenie z dnia 23 października 1961 r. | Akt jednorazowy

Lista odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych w ciągu 1960 r.

M.P.1961.84.354 | obwieszczenie z dnia 16 października 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.84.353 | zarządzenie z dnia 21 października 1961 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1961.84.352 | zarządzenie z dnia 21 października 1961 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Krynicy Morskiej Oddziału Urzędu Celnego w Gdańsku - Nowy Port.

M.P.1961.84.351 | zarządzenie z dnia 6 października 1961 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1961.83.349 | obwieszczenie z dnia 1 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1961.82.346 | obwieszczenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Odstępowanie ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie.

M.P.1961.82.345 | zarządzenie z dnia 17 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1961.82.344 | uchwała z dnia 28 października 1961 r. | Akt nienormatywny

Obniżenie cen na roboty budowlano-montażowe.

M.P.1961.81.342 | uchwała z dnia 10 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1961/1962 w państwowych gospodarstwach rolnych.

M.P.1961.81.341 | uchwała z dnia 5 października 1961 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie gospodarki remontowej.

M.P.1961.81.340 | uchwała z dnia 20 września 1961 r. | Akt utracił moc