Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar.

Monitor Polski

M.P.1970.24.197

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 28 czerwca 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar (Dz. U. Nr 23, poz. 147) oraz § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1967 r. w sprawie zasad organizacji okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar oraz określenia ich właściwości miejscowej i siedzib (Dz. U. Nr 2, poz. 5) za zgodą Prezesa Rady Ministrów zarządza się, co następuje:
W wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 stycznia 1967 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar (Monitor Polski Nr 3, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany w części dotyczącej Okręgowego Urzędu Jakości i Miar w Warszawie:
1)
określenie zakresu właściwości miejscowej 3 Obwodowego Urzędu Jakości i Miar w Warszawie zawarte w rubryce 4 wykazu otrzymuje brzmienie: "m. st. Warszawa - dzielnica Mokotów oraz powiaty grójecki i piaseczyński województwa warszawskiego";
2)
dodaje się nową pozycję w brzmieniu:
Nr okręguNr obwoduNazwa jednostki administracyjnej i jej siedzibaZakres właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar
"12Obwodowy Urząd Jakości i Miar w Pruszkowiemiasta Pruszków i Żyrardów oraz powiaty: grodziskomazowiecki, pruszkowski i sochaczewski województwa warszawskiego"
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.