Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

Monitor Polski

M.P.1970.16.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1970 r.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 5 maja 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp.Numer normyTytuł normy i zakres Data
obowiązywaniaustanowienia normyod której norma obowiązuje
12345
w zakresie produkcji:
170/B-40040Ogrzewnictwo i wentylacja. Rury stalowe żebrowe do nagrzewnic i zespołów ogrzewczo-wentylacyjnych31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
270/C-13100Rurki termometryczne szklane łatwotopliwe. Wspólne wymagania i badania27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
370/C-84083Siarka26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
470/D-54880Tarniki27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
570/E-91058Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. Izolatory liniowe stojące pniowe typu LSP na napięcia znamionowe 20, 30 i 40 kV26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
670/G-46002*) Wozy kopalniane. Wozy małe do

urobku. Główne wymiary

26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
770/G-46150 - Wozy małe do drewna. Główne

wymiary

26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
870/H-92817Brąz. Taśmy20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
970/H-93428*) Stal węglowa walcowana.

Kształtowniki iglicowe do

rozjazdów kolejowych

normalnotorowych

20 marca 1970 r.1 października 1970 r.
1070/H-93429 - Kształtownik koziołkowy do

rozjazdów kolejowych

normalnotorowych

20 marca 1970 r.1 października 1970 r.
1170/H-94009Odkuwki i pręty kute stalowe przeznaczone na urządzenia energetyczne. Wymagania i badania20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1270/K-91049Tabor kolejowy. Wagony normalnotorowe. Zestawy kołowe z kołami obręczowymi do łożysk tocznych28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1370/M-44106Pompy odśrodkowe jednostopniowe poziome do wody o temperaturze od 150°C (423 K) do 250°C (523 K). Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1470/M-44132Pompy wirowe samozasysające poziome z bocznym kanałem pierścieniowym. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1570/M-44203Pompy wyporowe obrotowe krzywkowe jedno- i dwuwirnikowe do cieczy gęstych i lepkich. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1670/M-45491Dźwignice. Wciągniki łańcuchowe z napędem ręcznym. Ogólne wymagania i badania18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1770/M-46604Przenośniki taśmowe. Elektrobębny. Parametry podstawowe28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1870/M-53506Ciśnieniomierze zwykłe. Amortyzatory ciśnienia pulsującego18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1970/M-53523Przyrządy pomiarowe. Sprężyny spiralne płaskie do ciśnieniomierzy i termometrów manometrycznych18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2070/M-60903Przyrządy i uchwyty. Imadła ślusarskie stałe27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2170/M-64625Pilniki do pił27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2270/M-64660Pilniki ślusarskie27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2370/M-64690Pilniki igiełkowe27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2470/M-64740Pilniki kluczykowe27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2570/M-66060Tłoczniki. Oprawy słupowe żeliwne. Ogólne wymagania i badania27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2670/M-66420Tłoczniki z wymiennymi zespołami. Oprawy jednorowkowe27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2770/M-69420Druty i pręty stalowe do spawania27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2870/M-70005Radiografia przemysłowa i medyczna. Ramki do błon radiograficznych20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
2970/M-70006Radiografia przemysłowa. Okładki wzmacniające. Wymiary20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3070/M-74273*) Armatura przemysłowa. Kurki

proste dławikowe kielichowe

na ciśnienie nominalne 10

kG/cm2.

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1972 r.
3170/M-74275 - Kurki dławikowe kołnierzowe

na ciśnienie nominalne 10

kG/cm2

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1972 r.
3270/M-74280 - Kurki spustowe bezdławikowe

na ciśnienie nominalne 10

kG/cm2

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1972 r.
3370/M-75012*) Armatura domowej sieci

centralnego ogrzewania. Zawór

odpowietrzający

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3470/M-75166 - Złączki do grzejników27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3570/M-75167Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3670/M-86210Łożyska toczne. Łożyska walcowe HM do maszyn włókienniczych20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3770/T-06415Lampy elektronowe z cokołem typu Dekal. Główne wymiary28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3870/T-06417*) Lampy elektronowe. Cokół 8-

nóżkowy typu Eitar. Wymiary

28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
3970/T-06424 - Cokół 10-nóżkowy typu

Dekal. Wymiary

28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4070/T-06425 - Cokół 9-nóżkowy typu

Magnowal. Wymiary

28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania:
4170/D-56060Obrabiarki do drewna. Wysokość powierzchni roboczej stołu w obrabiarkach sposobem ręcznym28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4270/M-44107Pompy odśrodkowe jednostopniowe poziome do cieczy zawierających ciała stałe o silnych właściwościach ścierających. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4370/M-45001Dźwigi elektryczne. Określenia, podział, symbole i główne parametry28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4470/M-45351*) Dźwignice. Suwnice pomostowe

ogólnego przeznaczenia z

wciągarkami. Główne wielkości

charakterystyczne

18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4570/M-45352 - Suwnice półbramowe i

bramowe z wciągarkami.

Główne wielkości

charakterystyczne

18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4670/M-45353 - Suwnice pomostowe

chwytakowo-chwytnikowe

specjalne. Główne wielkości

charakterystyczne

18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4770/M-45480 - Wciągniki elektryczne.

Główne wielkości

charakterystyczne

18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
4870/M-71110Wymienniki ciepła "rura w rurze". Człony wymienników. Podstawowe wielkości28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
4970/M-55304Obrabiarki do metali. Podzielnice uniwersalne. Wielkości27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5070/M-86416Łożyska toczne. Wytyczne wykonywania miejsc osadzania łożysk20 marca 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
5170/D-54865Nacięcia tarników27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5270/H-97017Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki miedź-nikiel-chrom na stopach cynku. Wymagania i badania27 lutego 1970 r.1 lipca 1971 r.
5370/M-64580Nacięcia pilników27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5470/M-66130*) Tłoczniki. Tuleje prowadzące27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5570/M-66215 - Stemple okrągłe o średnicy

cięcia powyżej 0,7 do 10

mm

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5670/M-69023Spawanie łukowe stali platerowanych stalą odporną na korozję. Wytyczne projektowania i wykonywania złącz spawanych27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5770/M-69774Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 3÷100 mm. Jakość powierzchni cięcia27 lutego 1970 r.1 stycznia 1971 r.
5870/M-85005Wpusty pryzmatyczne24 marca 1970 r.1 lipca 1971 r.
5970/M-85007Kliny styczne4 lutego 1970 r.1 lipca 1971 r.
6070/M-85008Wpusty czółenkowe4 lutego 1970 r.1 lipca 1971 r.
6170/M-85031Kliny wpuszczane24 marca 1970 r.1 lipca 1971 r.
w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji:
6270/M-68021*) Maszyny do obróbki

plastycznej metali. Prasy

mimośrodowe wysięgowe

ogólnego przeznaczenia.

Wielkości

27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji; 1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji
6370/M-68022 - - Wymiary przyłączeniowe27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6470/M-68023 - Prasy korbowe ramowe

jednopunktowe ogólnego

przeznaczenia. Wielkości

27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6570/M-68025 - Prasy korbowe ramowe

jednopunktowe ogólnego

przeznaczenia. Wymiary

przyłączeniowe

27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6670/M-68026 - Rowki teowe. Wymiary27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6770/M-68028 - Gniazda pras. Wymiary27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6870/M-68035 - Kolki wypychaczy. Wymiary27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

6970/M-68036 - Otwory na kołki wypychaczy.

Wymiary

27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji

7070/M-74009*) Armatura przemysłowa. Zawory

do przyspawania na ciśnienie

nominalne do 640 kG/cm2.

Długości budowy

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1972 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1974 r. w zakresie produkcji

7170/M-74010 - Zasuwy do przyspawania na

ciśnienie nominalne do 640

kG/cm2. Długości budowy

27 lutego 1970 r.1 stycznia 1972 r. w zakresie projektowania i konstrukcji

1 stycznia 1974 r. w zakresie produkcji

7270/M-88504Przekładnie zębate ogólnego przeznaczenia. Przełożenia6 marca 1970 r.1 stycznia 1972 r.
7370/M-88525Przekładnie zębate walcowe ogólnego przeznaczenia. Podstawowe parametry6 marca 1970 r.1 stycznia 1972 r.
7470/M-88526Przekładnie zębate kątowe i kątowo-walcowe ogólnego przeznaczenia. Podstawowe parametry6 marca 1970 r.1 stycznia 1972 r.
w zakresie projektowania i używania pojęć i oznaczeń:
7570/B-50500Rusztowania robocze stojące metalowe. Określenia, podział, symbole i główne parametry28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
7670/A-86503Jaja spożywcze14 marca 1970 r.1 lipca 1970 r.
7770/B-27604*) Wyroby do izolacji

wodoszczelnej. Papy smołowe

25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7870/B-27617 - Papy asfaltowe24 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
7970/B-30003Cement murarski 15031 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8070/C-96135Przetwory naftowe. Olej emulgujący E do obróbki metali17 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8170/P-82022Tkaniny bawełniane techniczne. Tkaniny do powlekania gumą25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8270/T-02052Rezystory i kondensatory. Kody cechowania znamionowych wartości i tolerancji rezystancji i pojemności26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i eksploatacji:
8370/E-02021Urządzenia elektroenergetyczne prądu przemiennego na napięcie powyżej 1 kV. Prądy znamionowe26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie odbioru:
8470/P-84751Wyroby dziewiarskie i pończosznicze. Badania odbiorcze31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie klasyfikacji:
8570/M-77000Artykuły metalowe gospodarstwa domowego. Zasady klasyfikacji metalowych naczyń kuchennych i gospodarczych27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie stosowania symboli:
8670/E-01218Iskierniki, ochronniki i odgromniki. Symbole graficzne27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
8770/E-01219Wybieraki. Symbole graficzne27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie nazw i określeń:
8869/C-01601Guma. Własności mechaniczne. Nazwy i określenia22 grudnia 1969 r.1 stycznia 1971 r.
8970/M-64570Pilniki i tarniki. Nazwy i określenia27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:
9070/M-02001Gwinty. Nazwy i określenia27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9170/M-04612Chłodnictwo. Symbole wielkości i jednostki miar18 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9270/M-52120Urządzenia odpylające. Elektrofiltry. Podział, nazwy, określenia i symbole klasyfikacyjne28 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9370/P-01703Surowce włókiennicze. Podział, nazwy, symbole i określenia25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych:
9470/H-04210Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazotytan20 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9570/P-04626*) Metody badań wyrobów

włókienniczych. Tkaniny.

Wyznaczanie wytrzymałości na

rozciąganie i wydłużenia

25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
9670/P-04667 - Przędza. Wyznaczanie

sprężystości

25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
w zakresie metod badań:
9770/A-86923*) Tłuszcze roślinne jadalne.

Metody badań. Oznaczanie

zawartości niklu metodą

kolorymetryczną

11 marca 1970 r.1 września 1970 r.
9870/A-86925 - - Oznaczanie zawartości

mydeł w olejach ciekłych

17 marca 1970 r.1 września 1970 r.
9970/B-13151Szkło. Metody badań. Badanie wytrzymałości na zginanie poprzeczne31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10070/B-12620Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodporności i ługoodporności szkliw wyrobów sanitarnych25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10170/B-13150Szkło. Metody badań. Oznaczanie mikrotwardości szkła27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10270/C-04122Przetwory naftowe. Oznaczanie okresu stabilności etylizowanych benzyn lotniczych17 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10370/C-89070Tworzywa sztuczne. Oznaczanie migracji plastyfikatorów27 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10470/D-56208*) Obrabiarki do drewna. Pilarki

tarczowe poprzeczno-wzdłużne.

Sprawdzanie dokładności

18 marca 1970 r.1 lipca 1971 r.
10570/D-56261 - Obrabiarki kombinowane

jednowrzecionowe. Pilarki

tarczowe poprzeczno-

wzdłużne z wiertarko-

frezarką. Sprawdzanie

dokładności

18 marca 1970 r.1 lipca 1971 r.
10670/G-04520Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności chłonienia wilgoci26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10770/G-04532Węgiel kamienny i brunatny. Analiza sitowa26 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10870/P-22009Skóry surowe zwykłe. Badania organoleptyczne i fizyczne31 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
10970/P-50100Produkty przemysłu papierniczego. Oznaczanie pentozanów w masach celulozowych25 marca 1970 r.1 stycznia 1971 r.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 2 lipca 1970 r.:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustanowienia normyData ustanowienia zmian
12345
167/A-13000Stołowe naczynia szklane. Wymagania i badania7 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)26 marca 1970 r.
265/A-79093Piwo. Metody badań31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)25 marca 1970 r.
369/A-82001Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach30 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)25 marca 1970 r.
465/A-86155Mleko i przetwory mleczarskie. Masło24 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)11 kwietnia 1970 r.
560/B-03205Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)26 marca 1970 r.
664/B-94451*) Okucia budowlane. Zamki

wierzchnie bębenkowe

zasuwkowe

1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)3 kwietnia 1970 r.
764/B-94452 - Zamek wierzchni

bębenkowy zapadkowy

1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)3 kwietnia 1970 r.
859/C-83001Aceton techniczny1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)25 marca 1970 r.
961/E-93200Przybory instalacyjne na napięcia do 380 V. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji nieprzemysłowych. Wymagania i badania techniczne30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107)21 marca 1970 r.
1063/H-93669Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 34, poz. 153)5 marca 1970 r.
1167/J-08002Izotopowe źródła promieniowania. Znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem jonizującym15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)1 kwietnia 1970 r.
1269/M-87101*) Łożyska ślizgowe. Tuleje

proste i

jednokołnierzowe. Główne

wymiary.

11 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)3 kwietnia 1970 r.
1369/M-87102 - Panwie proste,

jednokołnierzowe i

dwukołnierzowe. Główne

wymiary

11 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)3 kwietnia 1970 r.
1465/N-02009Wytyczne opracowywania norm w zakresie pakowania, przechowywania i transportu31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 26, poz. 137)16 marca 1970 r.
1567/P-22003Skóry surowe zwykłe. Znakowanie29 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)25 marca 1970 r.
2.
Tytuł normy PN-61/E-93208, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107), zmieniony został na tytuł: "Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji nieprzemysłowych. Wtyczki 2-biegunowe 6 i 10 A, 250 V, ze stykiem ochronnym tulejkowym, okrągłe" i do normy tej zostały wprowadzone zmiany dnia 21 marca 1970 r.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-60/B-40040 "Centralne ogrzewanie. Rury żebrowe stalowe do nagrzewnic wodno- i paropowietrznych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-56/C-13100 "Rurki szklane termometrowe łatwotopliwe", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje w części dotyczącej wymagań technicznych następujące normy:
1)
PN-67/C-84027 "Siarka granulowana", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 listopada 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 6, poz. 37),
2)
PN-67/C-84028 "Siarka płatkowana", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54),
3)
PN-65/C-84030 "Siarka", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173),
4)
PN-67/C-84033 "Siarka mielona", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 338).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje następujące normy:
1)
PN-59/D-54880 "Tarniki do drewna płaskie",
2)
PN-59/D-54881 "Tarniki do drewna okrągłe",
3)
PN-59/D-54882 "Tarniki do drewna półokrągłe zwykłe",
4)
PN-59/D-54883 "Tarniki do drewna półokrągłe szerokie"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520),

5)
PN-63/D-548843 "Tarniki do drewna płaskie zbieżne",
6)
PN-63/D-54885 "Tarniki kowalskie",
7)
PN-63/D-54886 "Tarniki szewskie proste"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279).

5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-57/G-46002 "Wozy kopalniane małe. Wymagania techniczne", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-66/G-46150 "Wozy kopalniane. Wóz mały do drewna. Główne wymiary", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300).
7.
Normy wymienione w § 1 lp. 8 i 62 zastępują następujące normy:
1)
PN-64/H-92817 "Brąz. Taśmy.",
2)
PN-64/M-68021 "Prasy mimośrodowe wysięgowe stałe, przechylne i z nastawnym stołem. Wielkości podstawowe"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 20 czerwca, a druga dnia 19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

8.
Normy wymienione w § 1 lp. 9 i 106 zastępują następujące normy:
1)
PN-58/H-93428 "Stal węglowa walcowana. Kształtowniki iglicowe do rozjazdów kolejowych",
2)
PN-58/C-04327 "Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności chłonienia wilgoci"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 31 grudnia, a druga dnia 29 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112).

9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-55/H-93429 "Kształtownik koziołkowy na rozjazdy do szyn typu 140/42,5", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 34, poz. 216).
10.
Normy wymienione w § 1 lp. 11 i 81 zastępują następujące normy:
1)
PN-61/H-94009 "Odkuwki stalowe części kotłów i zbiorników pracujące w podwyższonych temperaturach",
2)
PN-61/P-82022 "Tkaniny techniczne bawełniane. Tkaniny pasowe, wężowe i oponowe"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 31 marca, a druga dnia 2 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 222).

11.
Normy wymienione w § 1 lp. 12 i 55 zastępują następujące normy:
1)
PN-63/K-91049 "Tabor kolejowy. Wagony normalnotorowe. Zestawy kołowe do łożysk tocznych",
2)
PN-63/M-66215 "Tłoczniki. Stemple okrągłe o średnicy cięcia ponad 0,7 do 10 mm"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 29 czerwca, a druga dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370).

12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-60/M-53506 "Manometry przemysłowe. Amortyzatory ciśnienia pulsującego do 60 atn", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).
13.
Normy wymienione w § 1 lp. 19 i 90 zastępują następujące normy:
1)
PN-58/M-53523 "Manometry przemysłowe. Sprężyny spiralne płaskie. Warunki techniczne",
2)
PN-58/M-02001 "Gwinty. Określenia podstawowe i oznaczenia wymiarów"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza jako obowiązująca dnia 25 czerwca, a druga jako zalecana dnia 30 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje następujące normy:
1)
PN-64/M-60903 "*) Przyrządy i uchwyty. Imadła równoległe z ruchomą tylną szczęką", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368),
2)
PN-62/M-60951 "- Imadła wzorcarskie obrotowe śrubowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następujące normy:
1)
PN-57/M-64620- "Pilniki do ostrzenia pił. Warunki techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązującą dnia 3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
2)
PN-61/M-64625 "Pilniki płaskie do ostrzenia pił",
3)
PN-61/M-64627 "Pilniki półokrągłe do ostrzenia pił",
4)
PN-61/M-64628 "Pilniki trójkątne do ostrzenia pił",
5)
PN-61/M-64632 "Pilniki mieczowe do ostrzenia pił",
6)
PN-61/M-64633 "Pilniki nożowe do ostrzenia pił"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193),

7)
PN-61/M-64629 "Pilniki trójkątne cienkie do ostrzenia pił.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 222).
16.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:
1)
PN-63/M-64660 "Pilniki ślusarskie płaskie",
2)
PN-63/M-64661 "Pilniki ślusarskie okrągłe",
3)
PN-63/M-64662 "Pilniki ślusarskie półokrągłe",
4)
PN-63/M-64663 "Pilniki ślusarskie kwadratowe",
5)
PN-63/M-64664 "Pilniki ślusarskie trójkątne",
6)
PN-63/M-64665 "Pilniki ślusarskie płaskie zbieżne",
7)
PN-63/M-64666 "Pilniki ślusarskie nożowe",
8)
PN-63/M-64667 "Pilniki ślusarskie owalne",
9)
PN-63/M-64668 "Pilniki ślusarskie soczewkowe",
10)
PN-63/M-64669 "Pilniki ślusarskie mieczowe",
11)
PN-63/M-64670 "Pilniki ślusarskie półokrągłe szerokie"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279).

17.
Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje następujące normy:
1)
PN-57/M-64581 "Pilniki igiełkowe. Warunki techniczne",
2)
PN-57/M-64692 "Pilniki igiełkowe kwadratowe",
3)
PN-57/M-64693 "Pilniki igiełkowe trójkątne równoboczne",
4)
PN-57/M-64694 "Pilniki igiełkowe płaskie zbieżne",
5)
PN-57/M-64695 "Pilniki igiełkowe nożowe",
6)
PN-57/M-64696 "Pilniki igiełkowe owalne",
7)
PN-57/M-64697 "Pilniki igiełkowe soczewkowe",
8)
PN-57/M-64698 "Pilniki igiełkowe mieczowe",
9)
PN-57/M-64699 "Pilniki igiełkowe trójkątne o kącie ostrym"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: druga, trzecia i czwarta dnia 23 maja, a pozostałe dnia 14 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397),

10)
PN-57/M-64689 "Pilniki igiełkowe płaskie",
11)
PN-57/M-64690 "Pilniki igiełkowe okrągłe",
12)
PN-57/M-64691 "Pilniki igiełkowe półokrągłe"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

18.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje następujące normy:
1)
PN-55/M-64740 "Pilnik kluczykowy płaski. Główne wymiary",
2)
PN-55/M-64741 "Pilnik kluczykowy okrągły. Główne wymiary",
3)
PN-55/M-64742 "Pilnik kluczykowy półokrągły. Główne wymiary",
4)
PN-55/M-64743 "Pilnik kluczykowy kwadratowy. Główne wymiary",
5)
PN-55/M-64744 "Pilnik kluczykowy trójkątny. Główne wymiary",
6)
PN-55/M-64745 "Pilnik kluczykowy płaski zbieżny. Główne wymiary",
7)
PN-55/M-64746 "Pilnik kluczykowy nożowy. Główne wymiary",
8)
PN-55/M-64747 "Pilnik kluczykowy soczewkowy. Główne wymiary"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących pilników kluczykowych (Dz. U. Nr 34, poz. 213),

9)
PN-57/M-64749 "Pilniki kluczykowe. Warunki techniczne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).
19.
Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-65/M-66060 "Tłoczniki. Oprawy słupowe żeliwne. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173).
20.
Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-64/M-69420 "Druty i pręty stalowe do spawania", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368).
21.
Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje następujące normy:
1)
PN-65/M-74273 "*) Armatura przemysłowa. Kurki proste dławikowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274),
2)
PN-55/M-74274 "- Kurki przelotowe dławikowe z kielichami gwintowanymi brązowe na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 33, poz. 204).
22.
Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje następujące normy:
1)
PN-65/M-74275 "*) Armatura przemysłowa. Kurki proste dławikowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2",
2)
PN-65/M-74277 "- Kurki trójdrogowe dławikowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274).

23.
Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-62/T-06417 "Lampy elektronowe. Cokół 8-nóżkowy typu Eitar", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27).
24.
Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje następujące normy:
1)
PN-61/M-06502 "*) Elektryczne dźwigi pionowe. Udźwigi i prędkości jazdy",
2)
PN-61/M-45001 "- Podział, nazwy, określenia i oznaczenia"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

25.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę PN-65/M-45351 "Dźwignice. Suwnice pomostowe ogólnego przeznaczenia o udźwigu Q = 3,2 do 50 T. Prędkości robocze i wysokości podnoszenia", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209).
26.
Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje następujące normy:
1)
PN-66/M-45352 "*) Dźwignice. Suwnice bramowe i półbramowe hakowe o udźwigu Q = 3,2 do 50 T. Główne wielkości charakterystyczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223),
2)
PN-64/M-45510 "- Suwnice bramowe i półbramowe chwytakowe. Parametry główne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).
27.
Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-66/M-45480 "Dźwignice. Wciągniki z napędem elektrycznym. Prędkości robocze i wysokości podnoszenia", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160).
28.
Norma wymieniona w § 1 lp. 51 zastępuje normę PN-59/D-54865 "Tarniki, Nacięcia", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).
29.
Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę PN-56/M-64580 "Pilniki. Nacięcia", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).
30.
Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę PN-62/M-66130 "Tłoczniki. Tuleje prowadzące", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).
31.
Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje następujące normy:
1)
PN/M-85005 "Kliny wpuszczane i wpusty. Ogólne dane wymiarowe",
2)
PN/M-85041 "Wpusty pryzmatyczne ścięte pełne",
3)
PN/M-85042 "Wpusty pryzmatyczne ścięte otworowe",
4)
PN/M-85043 "Wpusty pryzmatyczne ścięte wyciskowe",
5)
PN/M-85044 "Wpusty pryzmatyczne zaokrąglone pełne",
6)
PN/M-85045 "Wpusty pryzmatyczne zaokrąglone otworowe",
7)
PN/M-85046 "Wpusty pryzmatyczne zaokrąglone wyciskowe"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

32.
Normy wymienione w § 1 lp. 59 i 60 zastępują następujące normy:
1)
PN/M-85007 "Kliny styczne. Ogólne dane wymiarowe",
2)
PN/M-85008 "Wpusty czółenkowe (Woodruffa)"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

33.
Normy wymienione w § 1 lp. 70 i 71 zastępują następujące normy:
1)
PN-64/M-74009 "*) Armatura przemysłowa. Zawory do przyspawania na ciśnienia nominalne 64 do 640 kG/cm2. Długości budowy",
2)
PN-64/M-74010 "- Zasuwy do przyspawania na ciśnienia nominalne 64 do 640 kG/cm2. Długości budowy."

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).

34.
Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-66/M-88504 "Przekładnie zębate. Przełożenia", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137).
35.
Norma wymieniona w § 1 lp. 75 zastępuje normę PN-65/B-50500 "Rusztowania budowlano-montażowe metalowe. Określenia, podział, obciążenia użytkowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).
36.
Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje następujące normy:
1)
PN-66/B-27602 "Papa smołowa z obustronną powłoką nie mineralizowaną",
2)
PN-66/B-27603 "Papa smołowa z obustronną mineralizowaną powłoką"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223),

3)
PN-65/B-27614 "Papa smołowa izolacyjna", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81).
37.
Norma wymieniona w § 1 lp. 78 zastępuje następujące normy:
1)
PN-65/B-27611 "Papa asfaltowa izolacyjna", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209),
2)
PN-65/B-27612 "Papa asfaltowa z obustronną powłoką",
3)
PN-65/B-27613 "Papa asfaltowa z obustronną mineralizowaną powłoką"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).

38.
Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę PN/B-30003 "Cement murarski 150", uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 37, poz. 257).
39.
Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje następujące normy:
1)
PN/M-85031 "Kliny wpuszczane noskowe",
2)
PN/M-85032 "Kliny wpuszczane ścięte",
3)
PN/M-85033 "Kliny wpuszczane zaokrąglone"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

40.
Norma wymieniona w § 1 lp. 64 zastępuje normę PN-65/M-68023 "Prasy korbowe ramowe jednopunktowe ogólnego przeznaczenia. Wielkości podstawowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127).
41.
Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę PN-58/C-96135 "Przetwory naftowe. Olej emulgujący E do obróbki metali", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).
42.
Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje następujące normy:
1)
PN-62/T-02002 "*) Urządzenia elektroniczne. Kondensatory stałe. Oznaczenia barwne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),
2)
PN-62/T-02051 "- Oporniki stałe. Oznaczenia barwne oporności znamionowych i odchyłek", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).
43.
Norma wymieniona w § 1 lp. 88 zastępuje normę PN-55/C-01601 "Guma. Własności mechaniczne. Słownictwo", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
44.
Norma wymieniona w § 1 lp. 93 zastępuje normę PN-53/P-01703 "Surowce włókiennicze. Symbole", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).
45.
Norma wymieniona w § 1 lp. 94 zastępuje normę PN-56/H-04210 "Analiza chemiczna żelazostopów. Żelazotytan", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
46.
Norma wymieniona w § 1 lp. 95 zastępuje następujące normy:
1)
PN/P-04626 "*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie",
2)
PN/P-04647 "- - Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mokrym."

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).

47.
Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę PN-61/A-86923 "Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie niklu metodami kolorymetrycznymi", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).
48.
Norma wymieniona w § 1 lp. 98 zastępuje normę PN-61/A-86925 "Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie zawartości mydeł w olejach rafinowanych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lutego 1961 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 121).
49.
Norma wymieniona w § 1 lp. 103 zastępuje normę PN-63/C-89070 "Tworzywa sztuczne. Oznaczanie migracji plastyfikatorów", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 151).
50.
Norma wymieniona w § 1 lp. 104 zastępuje normę PN-58/D-56208 "Obrabiarki do drewna. Tarczówka stolarska. Sprawdzanie dokładności", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 lipca 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423).
51.
Norma wymieniona w § 1 lp. 107 zastępuje normę PN-61/G-04532 "Węgiel kamienny. Oznaczanie składu ziarnowego", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).
52.
Norma wymieniona w § 1 lp. 108 zastępuje normę PN-67/P-22009 "Skóry surowe zwykłe. Badania organoleptyczne i fizyczne", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54).
53.
Norma wymieniona w § 1 lp. 109 zastępuje normę PN-62/P-50100 "Produkty przemysłu papierniczego. Badania techniczne. Oznaczanie pentozanów w masach celulozowych", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).
Tracą moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia następujące Polskie Normy:
1)
PN-62/B-91009 "Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne. Szczegóły konstrukcyjne", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),
2)
PN/B-91062 "Budownictwo mieszkaniowe. Drzwi drewniane wewnętrzne płycinowe. Wymiary", uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 37, poz. 257),
3)
PN-55/C-80555 "Odczynniki. Dwufenylokarbazyd", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84),
4)
PN-62/C-84037 "Kwas azotowy techniczny stężony", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294 i z 1968 r. Nr 22, poz. 150),
5)
w części dotyczącej wymiarów prętów - PN-62/H-93016 "Stal narzędziowa walcowana. Pręty do wyrobu pilników", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151),
6)
PN-56/M-81005 "Gwoździe z główką półkulistą", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280),
7)
PN-58/M-81024 "Gwoździe ochronne do podeszew nabijane ręcznie", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),
8)
PN-56/M-81026 "Gwoździe do wieszaków", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296),
9)
PN/M-81030 "Teksy maszynowe z główką pasowaną", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102),
10)
PN-56/M-81032 "Gwoździe okrągłe bez główek do obcasów",
11)
PN-56/M-81033 "Gwoździe kwadratowe bez główek do obcasów"

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.