Law Journal

Wysokość opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską.

Dz.U.2015.1757 | rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.1861 | rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.1853 | rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.

Dz.U.2015.1846 | rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego.

Dz.U.2015.1780 | rozporządzenie z dnia 19 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu.

Dz.U.2015.1687 | rozporządzenie z dnia 16 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2015.1723 | rozporządzenie z dnia 16 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Niektóre czynności dokonywane w ramach zabezpieczenia spadku.

Dz.U.2015.1643 | rozporządzenie z dnia 15 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego.

Dz.U.2015.1765 | rozporządzenie z dnia 15 października 2015 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków.

Dz.U.2015.1686 | rozporządzenie z dnia 15 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2015.1779 | rozporządzenie z dnia 15 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.U.2015.1738 | rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2015.1628 | rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego.

Dz.U.2015.1722 | rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Dz.U.2015.1721 | rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Wymagania lokalowe i sanitarne, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.

Dz.U.2015.1630 | rozporządzenie z dnia 13 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 3/14.

Dz.U.2015.1670 | wyrok z dnia 13 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 63/12.

Dz.U.2015.1673 | wyrok z dnia 13 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Dz.U.2015.1734 | rozporządzenie z dnia 13 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Dz.U.2015.1737 | rozporządzenie z dnia 13 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.2015.1875 | rozporządzenie z dnia 12 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.2015.1728 | rozporządzenie z dnia 12 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Znakowanie psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych.

Dz.U.2015.1714 | rozporządzenie z dnia 12 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2015.1717 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Produkty biobójcze.

Dz.U.2021.24 t.j. | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rewitalizacja.

Dz.U.2021.485 t.j. | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób nadawania numeru rejestrowego.

Dz.U.2015.1696 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2015 r.

Dz.U.2015.1619 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dla młodego rolnika za 2015 r.

Dz.U.2015.1621 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności dodatkowej za 2015 r.

Dz.U.2015.1622 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności za zazielenienie za 2015 r.

Dz.U.2015.1620 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r.

Dz.U.2015.1625 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Stawki płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.

Dz.U.2015.1623 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do zwierząt za 2015 r.

Dz.U.2015.1624 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Wsparcie kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Dz.U.2019.2138 t.j. | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych.

Dz.U.2015.1680 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych.

Dz.U.2015.1679 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1855 | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1991 | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1864 | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Związki metropolitalne.

Dz.U.2015.1890 | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Gruzja-Polska. Umowa o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Tbilisi.2015.10.08.

Dz.U.2016.1587 | umowa międzynarodowa z dnia 8 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dz.U.2015.1706 | rozporządzenie z dnia 8 października 2015 r. | Akt utracił moc

Szkolenie obronne.

Dz.U.2015.1829 | rozporządzenie z dnia 8 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 11/13.

Dz.U.2015.1637 | wyrok z dnia 8 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania.

Dz.U.2015.1665 | rozporządzenie z dnia 7 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 12/14.

Dz.U.2015.1633 | wyrok z dnia 7 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych.

Dz.U.2015.1699 | rozporządzenie z dnia 7 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Domowi św. Józefa - Ośrodkowi formacyjno-edukacyjnemu.

Dz.U.2015.1698 | rozporządzenie z dnia 6 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 19/14.

Dz.U.2015.1616 | wyrok z dnia 6 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 54/13.

Dz.U.2015.1632 | wyrok z dnia 6 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Dz.U.2015.1627 | rozporządzenie z dnia 6 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.1729 | rozporządzenie z dnia 6 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2015.1612 | rozporządzenie z dnia 6 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi.

Dz.U.2015.1694 | rozporządzenie z dnia 5 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/14.

Dz.U.2015.1589 | wyrok z dnia 5 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2015.1631 | rozporządzenie z dnia 2 października 2015 r. | Akt jednorazowy