Law Journal

Stawka płatności za zazielenienie za 2015 r.

Dz.U.2015.1620 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r.

Dz.U.2015.1625 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Stawki płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.

Dz.U.2015.1623 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności związanych do zwierząt za 2015 r.

Dz.U.2015.1624 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Wsparcie kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Dz.U.2019.2138 t.j. | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych.

Dz.U.2015.1680 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych.

Dz.U.2015.1679 | rozporządzenie z dnia 9 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1855 | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1991 | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1864 | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Związki metropolitalne.

Dz.U.2015.1890 | ustawa z dnia 9 października 2015 r. | Akt utracił moc

Gruzja-Polska. Umowa o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Tbilisi.2015.10.08.

Dz.U.2016.1587 | umowa międzynarodowa z dnia 8 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dz.U.2015.1706 | rozporządzenie z dnia 8 października 2015 r. | Akt utracił moc

Szkolenie obronne.

Dz.U.2015.1829 | rozporządzenie z dnia 8 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 11/13.

Dz.U.2015.1637 | wyrok z dnia 8 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania.

Dz.U.2015.1665 | rozporządzenie z dnia 7 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 12/14.

Dz.U.2015.1633 | wyrok z dnia 7 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych.

Dz.U.2015.1699 | rozporządzenie z dnia 7 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Domowi św. Józefa - Ośrodkowi formacyjno-edukacyjnemu.

Dz.U.2015.1698 | rozporządzenie z dnia 6 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 19/14.

Dz.U.2015.1616 | wyrok z dnia 6 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 54/13.

Dz.U.2015.1632 | wyrok z dnia 6 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Dz.U.2015.1627 | rozporządzenie z dnia 6 października 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.1729 | rozporządzenie z dnia 6 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2015.1612 | rozporządzenie z dnia 6 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi.

Dz.U.2015.1694 | rozporządzenie z dnia 5 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/14.

Dz.U.2015.1589 | wyrok z dnia 5 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2015.1631 | rozporządzenie z dnia 2 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2015.1552 | rozporządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Dz.U.2015.1703 | rozporządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 3/13.

Dz.U.2015.1557 | wyrok z dnia 30 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r.

Dz.U.2015.1541 | rozporządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2015.1613 | rozporządzenie z dnia 30 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dz.U.2015.1544 | rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt utracił moc

Postępowanie kompensacyjne w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.

Dz.U.2020.1696 t.j. | ustawa z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

Dz.U.2015.1565 | rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt utracił moc

Przetwarzanie informacji przez Policję.

Dz.U.2015.1564 | rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Sądu Rejonowego w Strzyżowie.

Dz.U.2015.1594 | rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 14/14.

Dz.U.2015.1553 | wyrok z dnia 29 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2015.1511 | rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie urzędowego sprawdzenia.

Dz.U.2015.1559 | rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Dz.U.2015.1664 | rozporządzenie z dnia 28 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 20/14.

Dz.U.2015.1550 | wyrok z dnia 28 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy.

Dz.U.2015.1568 | rozporządzenie z dnia 28 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Finansowanie niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018.

Dz.U.2015.1770 | ustawa z dnia 25 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Służba informacji lotniczej.

Dz.U.2021.878 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 września 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.

Dz.U.2015.1566 | rozporządzenie z dnia 25 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zawód fizjoterapeuty.

Dz.U.2021.553 t.j. | ustawa z dnia 25 września 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

Dz.U.2015.1767 | ustawa z dnia 25 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków eksploatacji lotnisk.

Dz.U.2015.1571 | rozporządzenie z dnia 25 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2015.1685 | ustawa z dnia 25 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działalności leczniczej.

Dz.U.2015.1697 | ustawa z dnia 25 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.2015.1695 | ustawa z dnia 25 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz.U.2015.1713 | ustawa z dnia 25 września 2015 r. | Akt jednorazowy