Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dz.Urz.MKiDN.2017.78 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.231 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.56 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.56 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.49 | komunikat z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.39 t.j. | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.64 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.64 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.39 t.j. | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.39 t.j. | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.48 | komunikat z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.47 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.61 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminów przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2018.

Dz.Urz.ABW.2017.48 | decyzja z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Wybór banków do składania ofert współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych na rok 2018.

B.I.LP.2017.12.198 | decyzja z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2017.113 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2017.114 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2017.116 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Zasad prowadzenia rachunkowości w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2017.9 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Sao Paulo (Federacyjna Republika Brazylii).

Dz.Urz.MSZ.2017.69 | decyzja z dnia 16 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.ME.2017.18 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.ME.2017.18 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.ME.2017.18 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

NFZ.2017.113 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i zasady działania Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.47 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i zasady działania Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.47 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2017.75 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2017.75 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania realizowane przez Policję w sytuacjach kryzysowych.

Dz.Urz.KGP.2017.73 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zadania realizowane przez Policję w sytuacjach kryzysowych.

Dz.Urz.KGP.2017.73 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zadania realizowane przez Policję w sytuacjach kryzysowych.

Dz.Urz.KGP.2017.73 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zadania realizowane przez Policję w sytuacjach kryzysowych.

Dz.Urz.KGP.2017.73 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2017.16 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.74 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.227 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.227 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.63 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.63 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.63 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.63 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.63 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.170 t.j. | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.63 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.89 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.88 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.90 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.91 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.522 | ogłoszenie z dnia 13 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2017.521 | ogłoszenie z dnia 10 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2017.12.195 | decyzja z dnia 10 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2017.12.183 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego.

Dz.Urz.MRiF.2017.223 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich.

Dz.Urz.MRiF.2017.224 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący