Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.45 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2017.59 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2017.59 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2017.60 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2017.60 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2017.60 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.69 t.j. | zarządzenie z dnia 3 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.69 t.j. | zarządzenie z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2017.41 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie w Ministerstwie Finansów Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Informatyzacji.

Dz.Urz.MRiF.2017.219 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.208 t.j. | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.208 t.j. | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.208 t.j. | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.180 t.j. | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.180 t.j. | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.198 t.j. | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.86 t.j. | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2019.60 t.j. | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2019.60 t.j. | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2017.61 | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2017.61 | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2017.61 | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.86 t.j. | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.208 t.j. | decyzja z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.ME.2017.19 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Brnie (Republika Czeska).

Dz.Urz.MSZ.2017.66 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Program Szczepień Ochronnych na rok 2018.

Dz.Urz.MZ.2017.108 | komunikat z dnia 31 października 2017 r. | Akt utracił moc

Uzupełniający wykaz wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej.

Dz.Urz.MS.2017.226 | zarządzenie z dnia 31 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.55 | zarządzenie z dnia 31 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.42 | zarządzenie z dnia 31 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do weryfikacji wniosków o przyznanie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2017.227 | zarządzenie z dnia 30 października 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do weryfikacji wniosków o przyznanie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2017.227 | zarządzenie z dnia 30 października 2017 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2017.214 | decyzja z dnia 30 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2017.214 | decyzja z dnia 30 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2017.214 | decyzja z dnia 30 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.40 | zarządzenie z dnia 30 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.40 | zarządzenie z dnia 30 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2017.40 | zarządzenie z dnia 30 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Raportu Uznania Wiedzy.

Dz.Urz.ULC.2017.520 | decyzja z dnia 30 października 2017 r. | Akt utracił moc

Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.28 | zarządzenie z dnia 30 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.28 | zarządzenie z dnia 30 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie".

B.I.LP.2017.12.192 | decyzja z dnia 30 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2017.174 | zarządzenie z dnia 30 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin.

Dz.Urz.MŚ.2017.87 | zarządzenie z dnia 30 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2017.58 | zarządzenie z dnia 27 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2017.58 | zarządzenie z dnia 27 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2017.58 | zarządzenie z dnia 27 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.113 t.j. | zarządzenie z dnia 27 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.113 t.j. | zarządzenie z dnia 27 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.14 t.j. | zarządzenie z dnia 27 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.14 t.j. | zarządzenie z dnia 27 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku SZPROTAWA-WIECHLICE.

Dz.Urz.ULC.2017.517 | ogłoszenie z dnia 27 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie pełnomocnictwa.

Dz.Urz.MON.2017.210 | decyzja z dnia 27 października 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Dz.Urz.MZ.2017.107 | zarządzenie z dnia 27 października 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Dz.Urz.MZ.2017.107 | zarządzenie z dnia 27 października 2017 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2016 r.

Dz.Urz.ULC.2017.519 | ogłoszenie z dnia 27 października 2017 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Święta Zespołu Wsparcia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.

Dz.Urz.MON.2017.209 | decyzja z dnia 27 października 2017 r. | Akt indywidualny

Wykaz lotnisk użytku publicznego, które w ciągu 2016 r. obsłużyły więcej niż 5 000 000 pasażerów.

Dz.Urz.ULC.2017.518 | ogłoszenie z dnia 27 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dz.Urz.MZ.2017.106 | zarządzenie z dnia 27 października 2017 r. | Akt jednorazowy