Professional association acts

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Lekarz.2018.5.11 | stanowisko z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 750).

Sędz.2018.5.11 | opinia z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Sędz.2018.5.11 | opinia z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Przekazanie środków finansowych na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom.

Lekarz.2018.5.11 | uchwała z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2018.5.11 | opinia z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na skomponowanie utworu muzycznego.

Lekarz.2018.5.11 | uchwała z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakup licencji na korzystanie z systemu Legalis.

Lekarz.2018.5.11 | uchwała z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.5.11 | uchwała z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii.

Lekarz.2018.5.11 | uchwała z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2018.5.10 | opinia z dnia 10 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sędz.2018.5.10 | opinia z dnia 10 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Sędz.2018.5.10 | opinia z dnia 10 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 735).

Sędz.2018.5.10 | opinia z dnia 10 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie pełnomocnictwa.

KRD.2018.5.10 | uchwała z dnia 10 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Sędz.2018.5.9 | opinia z dnia 9 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na zakup licencji Microsoft Office 365 Business Premium.

Podat.2018.5.9 | uchwała z dnia 9 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.5.8 | uchwała z dnia 8 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.5.8 | uchwała z dnia 8 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie procedury wpisu na listę firm audytorskich.

Rewid.2018.5.8 | uchwała z dnia 8 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.5.7 | zarządzenie z dnia 7 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie komisji do spraw oceny przydatności majątku ruchomego w Oddziale PAN w Krakowie.

PAN.2018.4.27 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie Zasad postępowania w procesie windykacji należności i ich umarzania w Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2018.4.27 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw marż aptecznych na rynku krajowym.

Aptek.2018.4.27 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie Informatora "Ochrona danych osobowych przez doradcę podatkowego po wejściu w życie RODO".

Podat.2018.4.26 | stanowisko z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.4.24 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.4.24 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.4.24 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.4.24 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Turnieju Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dla Aplikantów Adwokackich.

Adwok.2018.4.24 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.26l.14.2018.

PAN.2018.4.23 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP.

Podat.2018.4.20 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Podlaskiego Oddziału KIDP.

Podat.2018.4.20 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Organizacja X Kongresu Polonii Medycznej w 2019 r.

Lekarz.2018.4.20 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Lekarz.2018.4.20 | stanowisko z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie informacji o działalności samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w 2017 r.

Lekarz.2018.4.20 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Lekarz.2018.4.20 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na posiedzenie CEOM.

Lekarz.2018.4.20 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt nieoceniany