Professional association acts

Stworzenie mechanizmów służących profilaktyce wypalenia zawodowego wśród lekarzy.

Lekarz.2018.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie ustawowego obowiązku publikacji tekstów jednolitych zarządzeń Prezesa NFZ.

Lekarz.2018.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2018.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Program obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2018.5.25 | uchwała z dnia 25 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres 2014-2018.

Lekarz.2018.5.25 | uchwała z dnia 25 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Wyborczej za okres 2014-2018.

Lekarz.2018.5.25 | uchwała z dnia 25 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego za okres 2014-2018.

Lekarz.2018.5.25 | uchwała z dnia 25 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres 2014-2018.

Lekarz.2018.5.25 | uchwała z dnia 25 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 2014-2018.

Lekarz.2018.5.25 | uchwała z dnia 25 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Analiza przepisów dotyczących wystawiania recept.

Lekarz.2018.5.24 | apel z dnia 24 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Prezesa Rady Ministrów.

Lekarz.2018.5.24 | apel z dnia 24 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.5.24 | zarządzenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.5.24 | zarządzenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

PAN.2018.5.24 | zarządzenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Lekarz.2018.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej.

Lekarz.2018.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2018.

PAN.2018.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Podpisanie zamówień na rozbudowę systemu mDoradca o nowe funkcjonalności dla wsparcia prac KRDP.

Podat.2018.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ekspertów ds. karnych skarbowych.

Podat.2018.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

Podat.2018.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu KIDP.

Podat.2018.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie tekstu jednolitego Zasad etyki doradców podatkowych.

Podat.2018.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania umowy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

Podat.2018.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Współpraca Krajowej Izby Doradców Podatkowych z Wyższymi Uczelniami.

Podat.2018.5.22 | stanowisko z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie opinii w zakresie reformy podatków dochodowych.

Podat.2018.5.22 | stanowisko z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie opinii w zakresie utworzenia funkcji Rzecznika Praw Podatnika.

Podat.2018.5.22 | stanowisko z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na współpracę Dolnośląskiego Oddziału KIDP z podmiotem zewnętrznym.

Podat.2018.5.22 | stanowisko z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału KIDP.

Podat.2018.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.5.18 | uchwała z dnia 18 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana przepisów regulujących skład kolegium sądu okręgowego.

Sędz.2018.5.18 | stanowisko z dnia 18 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie i nadanie odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.5.15 | uchwała z dnia 15 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Lekarz.2018.5.11 | stanowisko z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 750).

Sędz.2018.5.11 | opinia z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Sędz.2018.5.11 | opinia z dnia 11 maja 2018 r. | Akt nieoceniany