Professional association acts

Zakończenie kontroli działalności finansowej 1 majątkowej Wielkopolskiego Oddziału KIDP za rok 2016.

Podat.2018.6.11 | stanowisko z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie drugiej wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2015 rok.

Podat.2018.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Tajemnica adwokacka.

Adwok.2018.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2018.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały "Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów".

Adwok.2018.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu)

KRD.2018.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Dalsze prace nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

KRASP.2018.6.8 | stanowisko z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP za rok 2017.

KRASP.2018.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.6.7 | uchwała z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Społecznej Akademii Nauk statusu uczelni członkowskiej KRASP.

KRASP.2018.6.7 | uchwała z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wdrażanie modelu Otwartej Nauki.

KRASP.2018.6.7 | uchwała z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana decyzji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.

PAN.2018.6.7 | decyzja z dnia 7 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego.

Rewid.2018.6.5 | komunikat z dnia 5 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2017.

Rewid.2018.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za 2017 r.

Rewid.2018.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Krajowej Komisji Wyborczej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Krajowej Komisji Wyborczej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na Zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na Zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Lekarz.2018.6.4 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Lekarz.2018.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych rad lekarskich.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Prezesa Rady Ministrów.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do prezesów rad lekarskich.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Rady Ministrów.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Sejmu RP i Senatu RP.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do uczelni medycznych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz okręgowych rad lekarskich.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Władz Publicznych.

Lekarz.2018.5.26 | apel z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Czas pracy lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych.

Lekarz.2018.5.26 | stanowisko z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Minimalne wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2018.5.26 | stanowisko z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany

Program samorządu lekarskiego na lata 2018-2022.

Lekarz.2018.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2018 r. | Akt nieoceniany