Professional association acts

Regulamin działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Rekomendowanie przedstawiciela KIDP do władz CFE Tax Advisors.

Podat.2018.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Sporządzenie II wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2017 r.

Podat.2018.6.19 | stanowisko z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania umowy z Polską Agencją Prasową S.A.

Podat.2018.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania umowy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

Podat.2018.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP na rok 2018.

Podat.2018.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie na Szczyt Zdrowia 2018.

Lekarz.2018.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej.

Lekarz.2018.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2018.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy i niektórych innych ustaw.

Sędz.2018.6.15 | opinia z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.6.15 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej do składu Krajowej Rady Transplantacyjnej.

Lekarz.2018.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczących komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu.

Lekarz.2018.6.15 | stanowisko z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

Lekarz.2018.6.15 | stanowisko z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

Lekarz.2018.6.15 | stanowisko z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Lekarz.2018.6.15 | stanowisko z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2018.6.15 | stanowisko z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakres danych stanowiących podstawę oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowiska sędziowskie.

Sędz.2018.6.15 | stanowisko z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana przepisów regulujących skład kolegium sądu okręgowego.

Sędz.2018.6.15 | stanowisko z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018.

Lekarz.2018.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2018.6.13 | opinia z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sędz.2018.6.13 | opinia z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sędz.2018.6.13 | opinia z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Sędz.2018.6.13 | opinia z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2018.6.13 | opinia z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Sędz.2018.6.13 | opinia z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sędz.2018.6.13 | opinia z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sędz.2018.6.13 | opinia z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.6.12 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołów Kontrolujących Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

Podat.2018.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany