Official Gazette

Zm.: zarządzenie w sprawie dodatkowych urlopów wypoczynkowych dla funkcjonariuszy pożarnictwa.

M.P.1981.9.74 | zarządzenie z dnia 16 marca 1981 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie lokalizacji inwestycji.

M.P.1981.9.73 | uchwała z dnia 18 marca 1981 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie zasad planowania, finansowania i realizacji inwestycji socjalnych.

M.P.1981.9.72 | uchwała z dnia 18 marca 1981 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie rozwoju, organizacji i zaopatrzenia budownictwa indywidualnego.

M.P.1981.9.71 | uchwała z dnia 2 marca 1981 r. | Akt jednorazowy

Przestrzeganie obowiązku trzeźwości oraz zwalczanie pijaństwa w zakładach pracy.

M.P.1981.8.66 | zarządzenie z dnia 17 marca 1981 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż zespołom i rolnikom indywidualnym ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych.

M.P.1981.8.64 | uchwała z dnia 20 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1981.8.62 | uchwała z dnia 24 marca 1981 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1981 r.

M.P.1981.7.60 | zarządzenie z dnia 4 marca 1981 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż samochodów osobowych dla ludności oraz rozwój zaplecza motoryzacji.

M.P.1981.7.59 | uchwała z dnia 26 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa Urzędu Dozoru Technicznego.

M.P.1981.7.58 | uchwała z dnia 25 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Reglamentowana sprzedaż mięsa i jego przetworów.

M.P.1981.7.57 | uchwała z dnia 20 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Niektóre świadczenia związane z pełnieniem funkcji przewodniczących rad narodowych i radnych.

M.P.1981.7.56 | uchwała z dnia 26 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1981.7.55 | uchwała z dnia 6 marca 1981 r. | Akt nienormatywny

Przeprowadzenie poboru w 1981 r.

M.P.1981.6.53 | zarządzenie z dnia 25 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Rady Gospodarki Żywnościowej.

M.P.1981.6.52 | uchwała z dnia 20 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Związków Zawodowych.

M.P.1981.6.51 | uchwała z dnia 20 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Gospodarka gruntami rolnymi.

M.P.1981.6.50 | uchwała z dnia 20 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Gospodarczego Rady Ministrów.

M.P.1981.6.49 | uchwała z dnia 20 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Zmiana norm zaopatrzenia ludności w cukier.

M.P.1981.6.48 | uchwała z dnia 20 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Dodatki do cen skupu żywca wołowego i baraniego oraz mleka w rejonach górskich i podgórskich.

M.P.1981.6.47 | uchwała z dnia 6 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Pomoc materialna dla osób łączących pracę w indywidualnych gospodarstwach rolnych z nauką.

M.P.1981.6.45 | uchwała z dnia 2 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia depozytowych bonów oszczędnościowych.

M.P.1981.5.43 | zarządzenie z dnia 6 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Czas pracy pracowników urzędów państwowych i udzielanie im dodatkowych dni wolnych od pracy w 1981 r.

M.P.1981.5.42 | zarządzenie z dnia 19 lutego 1981 r. | Akt utracił moc

Powołanie ministra przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych.

M.P.1981.5.37 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra rolnictwa.

M.P.1981.5.36 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra zdrowia i opieki społecznej.

M.P.1981.5.35 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego.

M.P.1981.5.34 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra przemysłu chemicznego.

M.P.1981.5.33 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra oświaty i wychowania.

M.P.1981.5.32 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1981.5.31 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1981.5.30 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego.

M.P.1981.5.29 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra przemysłu chemicznego.

M.P.1981.5.28 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra oświaty i wychowania.

M.P.1981.5.27 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra rolnictwa.

M.P.1981.5.26 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych.

M.P.1981.5.25 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1981.5.24 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1981.5.23 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1981.5.22 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1981.5.21 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Narodowy plan społeczno-gospodarczy na 1981 r.

M.P.1981.5.20 | uchwała z dnia 12 lutego 1981 r. | Akt nienormatywny

Powołanie prezesa Rady Ministrów.

M.P.1981.5.19 | uchwała z dnia 11 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Odwołanie prezesa Rady Ministrów.

M.P.1981.5.18 | uchwała z dnia 11 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatów poselskich.

M.P.1981.5.17 | uchwała z dnia 11 lutego 1981 r. | Akt indywidualny

Stypendia dla sportowców.

M.P.1981.4.14 | uchwała z dnia 28 stycznia 1981 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

M.P.1981.3.13 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 1981 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wynajmowania pokoi gościnnych.

M.P.1981.3.12 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 1981 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

M.P.1981.3.11 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1981 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka formularzami i Komisja Racjonalizacji Druków.

M.P.1981.3.8 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 1981 r. | Akt utracił moc

Stopnie żeglarskie i motorowodne.

M.P.1981.2.7 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 1981 r. | Akt utracił moc

Tryb powoływania i sposób działania komisji dyscyplinarnych w Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1981.1.5 | uchwała z dnia 17 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe prawa i obowiązki oraz wymagane kwalifikacje pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1981.1.4 | uchwała z dnia 17 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb współdziałania Najwyższej Izby Kontroli z radami narodowymi.

M.P.1981.1.3 | uchwała z dnia 17 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1981.1.1 | uchwała z dnia 17 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.

M.P.1980.31.182 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Organizacja pracy, porządek i oszczędność w urzędach państwowych.

M.P.1980.31.176 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1980.31.175 | uchwała z dnia 22 grudnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

M.P.1980.31.174 | uchwała z dnia 18 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb działania Rzecznika Prasowego Rządu.

M.P.1980.31.172 | uchwała z dnia 11 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1980.30.171 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Preferencyjne stawki celne.

M.P.1980.30.168 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc